Výpis systémových zpráv

Obec Semanín

Název smlouvy Datum uzavření smlouvy Datum vložení Stav v ISRS
Novostavba místní komunikace a inženýrských sítí v obci Semanín 14.07.2021 14.09.2021 Nezveřejněna
Kupní smlouva - název zakázky "Lesnická technika" 09.03.2021 09.03.2021 Nezveřejněna
Oprava havarijního stavu a modernizace ZŠ Semanín 24.03.2020 06.04.2020 Nezveřejněna
Stavební úpravy sběrného dvora p. č. st. 99, k. ú. Semanín 02.12.2019 05.12.2019 Nezveřejněna
Revitalizace zeleně v Semaníně 28.01.2019 31.01.2019 Nezveřejněna
Odbahnění a rekonstrukce hráze rybníka pro obec Semanín 27.09.2017 07.11.2018 Nezveřejněna
Dětské hřiště pro obec Semanín 21.06.2016 07.11.2018 Nezveřejněna
Rekonstrukce a rozšíření kapacity mateřské školy v obci Semanín 29.01.2018 07.11.2018 Nezveřejněna
Posílení biodiverzity na pozemku p. č. 608/1 v k. ú. Semanín 29.07.2016 01.08.2016 Nezveřejněna