Výpis systémových zpráv

Obec Rakov

Název smlouvy Datum uzavření smlouvy Datum vložení Stav v ISRS
Oprava vnitřních a venkovních dlažeb a obkladů KD Rakov CHYBÍ 18.10.2019 Nezveřejněna
„Oprava střechy a zpevněných ploch zázemí výletiště v obci Rakov“ 30.07.2018 10.08.2018 Nezveřejněna
SoD Chrastina Prodejna - Sklad 2 20.04.2018 04.05.2018 Nezveřejněna
Dodatek č.1 ke SoD 6/2017 20.04.2018 04.05.2018 Nezveřejněna
SoD-"Stavební úpravy objektu potravin č.p. 79 k.ú. Rakov u Hranic" 24.10.2017 01.11.2017 Nezveřejněna
SoD "Plošná výsadba dřevin na pozemku p.č.880 v k.ú. Rakov u Hranic 17.10.2017 01.11.2017 Nezveřejněna
SoD-"Výsadba interakčního prvku ÚSES IP 27v Rakově-část II" 25.09.2017 04.10.2017 Nezveřejněna
SoD-"Plošná výsadba dřevin na pozemku p.č.776 v k.ú.Rakov u Hranic" 25.09.2017 04.10.2017 Nezveřejněna
Smlouva Příkazní-TD-Rakov- výstavba požární zbrojnice 26.09.2017 04.10.2017 Nezveřejněna
SoD Rakov- Výstavba požární zbrojnice 20.09.2017 04.10.2017 Nezveřejněna
SoD- „ Lokální rozebrání parket, nalepení, renovace a voskování – v KD Rakov ” 24.04.2017 07.06.2017 Nezveřejněna
PPS - projektová příprava stavby - Kanalizace a ČOV obce Rakov 09.05.2017 11.05.2017 Nezveřejněna
Výsadba IP6 realizace KPÚ v k.ú. Rakov u Hranic 25.10.2016 10.11.2016 Nezveřejněna
Oprava místní komunikace-Spojka v obci Rakov 21.09.2016 26.10.2016 Nezveřejněna
Smlouva o dílo 16390063 01.07.2016 13.07.2016 Nezveřejněna
Kolaudační souhlas 02.10.2015 02.10.2015 Nezveřejněna