Výpis systémových zpráv

Obec Přišimasy

Název smlouvy Datum uzavření smlouvy Datum vložení Stav v ISRS
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Přišimasy 25.11.2020 01.12.2020 Nezveřejněna
POŘÍZENÍ TRAKTORU PRO OBEC PŘIŠIMASY 10.03.2020 10.03.2020 Nezveřejněna
Dodatek č. 6 Smlouvy o dílo 14.09.2018 12.10.2018 Zveřejněna
Dodatek č. 5 Smlouvy o dílo 04.12.2017 09.12.2017 Zveřejněna
Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo 04.12.2017 09.12.2017 Zveřejněna
Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo 04.12.2017 09.12.2017 Zveřejněna
Dodatek č. 1 - SoD Oprava a odbahnění návesního rybníku v Přišimasech 21.07.2017 07.09.2017 Zveřejněna
Smlouva o úvěru - Dodatek č. 1 04.05.2017 09.05.2017 Nezveřejněna
SoD - Oprava a odbahnění návesního rybníku v Přišimasech 01.03.2017 08.03.2017 Zveřejněna
Smlouva o provozování kanalizací 30.11.2016 02.02.2017 Nezveřejněna
Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo 07.11.2016 02.02.2017 Zveřejněna
Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo 14.06.2016 02.02.2017 Nezveřejněna
Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě na TDI ČOV a kanalizaci 16.11.2015 02.02.2017 Zveřejněna
Smlouva o dílo - ČOV, kanalizace Přišimasy 02.05.2016 13.06.2016 Zveřejněna
Smlouva o úvěru 10.12.2015 27.01.2016 Zveřejněna
Příkazní smlouva na TDI ČOV a kanalizaci 25.01.2016 27.01.2016 Zveřejněna
ČOV a kanalizace - projekční činnost 10.04.2015 27.01.2016 Zveřejněna
MŠ Přišimasy - Zateplení a opravy 09.01.2015 27.01.2016 Nezveřejněna
MŠ Přišimasy - Zateplení a opravy 01.05.2015 26.01.2016 Zveřejněna
MŠ Přišimasy - Zateplení a opravy 07.01.2015 26.01.2016 Nezveřejněna