Výpis systémových zpráv

OBEC PRASKAČKA

Název smlouvy Datum uzavření smlouvy Datum vložení Stav v ISRS
Projekt ozelenění vybraných lokalit v extravilánu obcí Praskačka, Sedlice a Krásnice 18.03.2020 19.03.2020 Nezveřejněna
Splašková kanalizace Praskačka - Vlčkovice 28.06.2017 11.09.2019 Nezveřejněna
Rekonstrukce místní komunikace Praskačka - Za Humny 10.04.2019 18.04.2019 Nezveřejněna
Autorský dozor 28.06.2017 02.07.2017 Nezveřejněna
Výměna oken v ZŠ a MŠ Praskačka 16.06.2017 02.07.2017 Zveřejněna
Správce projektu pro stavbu Splašková kanalizace Praskačka - Vlčkovice 23.05.2017 29.06.2017 Nezveřejněna
Příkazní smlouva - TDI a BOZP Splašková kanalizace Praskačka-Vlčkovice 23.05.2017 29.05.2017 Nezveřejněna