Výpis systémových zpráv

Obec Petrov

Název smlouvy Datum uzavření smlouvy Datum vložení Stav v ISRS
Dokumentace pro územní řízení „Petrov – Vesnická památková rezervace Plže“ 05.05.2020 06.05.2020 Nezveřejněna
Pořízení kloubového nakladače 27.05.2019 03.06.2019 Nezveřejněna
Zpracování Územního plánu Petrov 07.06.2018 31.10.2018 Nezveřejněna
Úprava a funkční využití okolí kulturního domu v Petrově 31.05.2018 31.10.2018 Nezveřejněna
PETROV - rekonstrukce a výstavba MK lokalita "U bytovek a Díly" 14.11.2017 14.11.2017 Nezveřejněna
Dodávka herních prvků na dětské hřiště 24.07.2017 28.07.2017 Nezveřejněna
Přístavba víceúčelového sálu a stavební úpravy části Základní školy Petrov – změny vynucené rozšířením účelu využití díla 2 07.10.2015 24.01.2016 Nezveřejněna
Přístavba víceúčelového sálu a stavební úpravy části Základní školy Petrov – změny vynucené rozšířením účelu využití díla 07.10.2015 24.01.2016 Nezveřejněna
Přístavba víceúčelového sálu a stavební úpravy části Základní školy Petrov – dodatečné stavební práce 07.10.2015 24.01.2016 Nezveřejněna
Přístavba víceúčelového sálu ZŠ Petrov – zařízení 28.07.2015 07.10.2015 Nezveřejněna
Nákup techniky pro sběrný dvůr 10.06.2014 07.10.2015 Nezveřejněna
Přístavba víceúčelového sálu a stavební úpravy části Základní školy Petrov 26.09.2014 07.10.2015 Nezveřejněna
Snížení energetické náročnosti Základní školy Petrov 06.09.2013 15.04.2015 Nezveřejněna