Výpis systémových zpráv

Obec Olší

Název smlouvy Datum uzavření smlouvy Datum vložení Stav v ISRS
Rozšíření kabelového vedení a stožárů pro VO Olší 28.05.2020 28.05.2020 Nezveřejněna
Technická a dopravní infrastruktura v lokalitě Sever – I. Etapa, komunikace 03.07.2019 11.07.2019 Nezveřejněna
Obec Olší, splašková kanalizace v lokalitě Olší – Sever, I. etapa 03.07.2019 11.07.2019 Nezveřejněna
DA pro JSDH obce Olší 10.10.2016 27.10.2016 Nezveřejněna
Technická a dopravní infrastruktura v lokalitě Sever - I. etapa - SO 02 kanalizace 03.10.2016 14.10.2016 Nezveřejněna
Zateplení kultruního domu s pohostinstvím v obci Olší 31.10.2014 14.10.2015 Znepřístupněna