Výpis systémových zpráv

OBEC OLEŠNICE

Název smlouvy Datum uzavření smlouvy Datum vložení Stav v ISRS
Smlouva o dílo 15.01.2021 15.01.2021 Nezveřejněna
Kupní smlouva - Olešnice DA vč. dodatku 11.12.2020 11.12.2020 Nezveřejněna
Chodníky v obci Olešnice u Trhových Svinů - I. etapa 25.05.2020 08.06.2020 Nezveřejněna
Oprava chodníku u sil. III/154 32 v obci Olešnice u Trhových Svinů 25.05.2020 08.06.2020 Nezveřejněna
Výměna kanalizace Olešnice 05.05.2020 18.05.2020 Nezveřejněna
OBNOVA OBECNÍHO RYBNÍKA V OBCI OLEŠNICE 26.09.2014 17.05.2020 Nezveřejněna
Obnova návesní komunikace Olešnice a Obnova návesní komunikace Buková 17.04.2020 27.04.2020 Nezveřejněna
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 26.02.2020 27.02.2020 Nezveřejněna
Zámek Olešnice č.p. 1, parc. č. st. 1/1, k.ú. Olešnice u Trhových Svinů, stavební úpravy - oprava stropů 15.02.2020 26.02.2020 Nezveřejněna
Jazyková učebna ZŠ Olešnice - dodatek č. 1 15.08.2019 23.08.2019 Nezveřejněna
Zateplení fasády ZŠ Olešnice 25.07.2019 07.08.2019 Nezveřejněna
Jazyková učebna ZŠ Olešnice 02.06.2019 05.06.2019 Nezveřejněna
Výměna kanalizačního potrubí v obci Olešnice 15.06.2018 27.06.2018 Nezveřejněna
Obnova MK 10 c v obci Olešnice 16.05.2018 28.05.2018 Nezveřejněna
ZATEPLENÍ BYTOVÝCH DOMŮ V OBCI OLEŠNICE 18.05.2018 22.05.2018 Nezveřejněna
STAVEBNÍ ÚPRAVY TĚLOCVIČNY OLEŠNICE čp. 165 31.03.2018 09.04.2018 Nezveřejněna
ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU OLEŠNICE DODATEK 13.12.2017 27.12.2017 Nezveřejněna
Olešnice (Buková) - Dopravní automobil 01.09.2017 07.09.2017 Nezveřejněna
ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU OLEŠNICE 30.08.2017 05.09.2017 Nezveřejněna
Obnova MK Olešnice na p. č. 3264 19.07.2017 01.08.2017 Nezveřejněna
Novostavba Mateřské školy na parcele č. 3291/29, 3291/19 a 262 v Olešnici, k.ú. Olešnice Trhových Svinů 04.04.2017 08.04.2017 Nezveřejněna
Oprava místní komunikace Ke hřišti v obci Olešnice 01.10.2016 14.10.2016 Nezveřejněna
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ OLEŠNICE 02.09.2016 04.09.2016 Nezveřejněna
Olešnice zámek č.p.1 - západní část objektu, p.č. 1/1, k.ú. Olešnice u Trhových Svinů, R.Č.ÚSKP 30051/3-329 04.08.2016 16.08.2016 Nezveřejněna
VÝMĚNA KANALIZAČNÍHO ŘADU V OBCI OLEŠNICE 30.06.2016 13.07.2016 Nezveřejněna
Rekonstrukce lesní cesty p.č. 3250/26 v k.ú. Olešnice 17.05.2016 17.05.2016 Nezveřejněna
Stavební úpravy místních komunikací v obci Olešnice, registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.5.00/31.03002 10.07.2015 10.07.2015 Nezveřejněna