Výpis systémových zpráv

Obec Nelahozeves

Název smlouvy Datum uzavření smlouvy Datum vložení Stav v ISRS
Oprava místní účelové komunikace, ulice Nádražní, Nelahozeves 18.05.2020 29.05.2020 Nezveřejněna
Chodník podél školy v ul. Kralupská a odvádění dešťových vod v ul. Kralupská, obec Nelahozeves 06.05.2020 12.05.2020 Nezveřejněna
Sběrný dvůr, Nelahozeves - projektová dokumentace 15.04.2020 12.05.2020 Nezveřejněna
Terénní úpravy na pozemku p.č. 111, k. ú Lešany u Nelahozevsi 09.04.2020 12.05.2020 Nezveřejněna
,,Rekonstrukce objektu Školní č.p. 19“ – projektová dokumentace k DUR, DSP, DPS 18.03.2020 07.04.2020 Nezveřejněna
Chodník Nelahozeves - Lešany, Kralupská II., V Úvoze 02.03.2020 12.03.2020 Nezveřejněna
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – UL. ZAGAROLSKÁ, POD STRÁNÍ, MÍSTNÍ ČÁST PODHOŘANY 02.03.2020 02.03.2020 Nezveřejněna
Obnova komunikace ulic Vltavská a Zahradní v Nelahozevsi - nová 04.06.2019 02.12.2019 Nezveřejněna
Oprava hlavních přístupových cest na hřbitově v Nelahozevsi. 17.06.2019 21.10.2019 Nezveřejněna
Projektová dokumentace, inženýrská činnost pro akci: Revitalizace centra obce Nelahozeves 27.08.2019 27.08.2019 Nezveřejněna
Nákup užitkového vozidla 26.03.2019 08.07.2019 Nezveřejněna
Vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro obec Nelahozeves 12.06.2019 27.06.2019 Nezveřejněna
nákup traktoru pro obec Nelahozeves 15.04.2019 25.04.2019 Nezveřejněna
Rekonstrukce vozidla T815,CAS25 11.03.2019 27.02.2019 Nezveřejněna
konzultační a poradenské služby 02.04.2012 27.02.2019 Nezveřejněna
Oprava místní komunikace v ulici Příčná,bezejmenná Nelahozeves a ulic v Lešanech. 07.06.2018 27.02.2019 Nezveřejněna
Centrum volnočasových aktivit - 1. NP čp. 313 v Nelahozevsi 08.11.2012 25.04.2018 Nezveřejněna