Výpis systémových zpráv

Obec Mrač

Název smlouvy Datum uzavření smlouvy Datum vložení Stav v ISRS
Traktorový nosič kontejnerů s hydraulickou rukou 18.10.2019 08.11.2019 Nezveřejněna
Provozování kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu obce Mrač 15.12.2015 15.05.2019 Nezveřejněna
Obnova povrchu místní komunikace v obci Mrač CHYBÍ 15.03.2019 Nezveřejněna
Oprava komunikace Mrač – Poříčí nad Sázavou CHYBÍ 09.08.2018 Nezveřejněna
Obnova povrchu místní komunikace v obci Mrač 17.08.2017 04.09.2017 Nezveřejněna
Smlouva o dílo "Odkanalizování obce Mrač" 14.08.2014 04.09.2017 Nezveřejněna