Výpis systémových zpráv

Obec Málkov

Název smlouvy Datum uzavření smlouvy Datum vložení Stav v ISRS
Oprava místní komunikace p.p.č.199/1,200/8,346/2,348/1,348/2 k.ú. Ahníkov 05.09.2019 17.09.2019 Nezveřejněna
Dopravní automobil pro SDH Málkov CHYBÍ 29.08.2017 Nezveřejněna
Stavební úpravy a rozšíření prostor pro garážování techniky, požární zbrojnice Málkov CHYBÍ 25.07.2017 Nezveřejněna
Zateplení budovy obecního úřadu Málkov 21.08.2015 13.02.2017 Nezveřejněna
Oprava místní komunikace Málkov - Zelená - p.p.č. 389/6, 389/10 k.ú. Zelená CHYBÍ 05.08.2016 Nezveřejněna