Výpis systémových zpráv

Obec Křelov-Břuchotín

Název smlouvy Datum uzavření smlouvy Datum vložení Stav v ISRS
Křelov-Břuchotín-rekonstrukce místní komunikace ulice Zátiší 30.04.2019 20.10.2019 Nezveřejněna
„WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ KŘELOV-BŘUCHOTÍN“ CHYBÍ 09.07.2019 Nezveřejněna
„RENOVACE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V OBCI KŘELOV-BŘUCHOTÍN“ CHYBÍ 17.06.2019 Nezveřejněna
DOPLNĚNÍ SYSTÉMU ODDĚLENÉHO SBĚRU ODPADU V OBCI KŘELOV - BŘUCHOTÍN 04.10.2018 04.10.2018 Nezveřejněna
OBNOVA HLAVNÍ PÁTEŘNÍ KOMUNIKACE HŘBITOVA V KŘELOVĚ 02.03.2018 04.10.2018 Nezveřejněna
REVITALIZACE NÁVSI BŘUCHOTÍN 16.09.2015 25.01.2018 Nezveřejněna
Rekonstrukce místních komunikací ul. Sadová 23.06.2017 28.06.2017 Nezveřejněna
REKONSTRUKCE ULICE KVĚTINOVÉ 05.06.2017 20.06.2017 Nezveřejněna
Kanalizace a ČOV obce Křelov - Břuchotín - TDI 29.03.2016 29.03.2016 Nezveřejněna
KANALIZACE A ČOV OBCE KŘELOV - BŘUCHOTÍN“ – STAVEBNÍ PRÁCE 29.03.2016 29.03.2016 Nezveřejněna
„REVITALIZACE LIPOVÉHO NÁMĚSTÍ V OBCI KŘELOV - NÁVRAT K TRADICÍM“ – ČÁST A, B 21.03.2014 29.03.2016 Nezveřejněna