Výpis systémových zpráv

Obec Krásné

Název smlouvy Datum uzavření smlouvy Datum vložení Stav v ISRS
Rekonstrukce obecních bytů CHYBÍ 02.08.2021 Nezveřejněna
Projektová dokumentace a inženýrská činnost na akci - Odkanalizování obce Krásné systémeme MDČOV 02.07.2021 15.07.2021 Nezveřejněna
Víceúčelová sportovní plocha Krásné 27.04.2017 17.07.2017 Zveřejněna
Krásné - Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním 17.10.2016 31.10.2016 Zveřejněna