Výpis systémových zpráv

Obec Kostelec

Název smlouvy Datum uzavření smlouvy Datum vložení Stav v ISRS
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo GOZ GASTRO s.r.o 16.05.2017 19.05.2017 Nezveřejněna
Úprava vybraných veřejných prostranství v obci Kostelec 16.03.2017 20.03.2017 Nezveřejněna
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 18.10.2016 24.10.2016 Nezveřejněna
Dodání projektových dokumentací pro územní rozhodnutí a pro stavební povolení CHYBÍ 02.09.2016 Nezveřejněna
Smlouva o dílo 01.09.2016 02.09.2016 Nezveřejněna
Obnova povrchu komunikace na hřbitově v Kostelci u Kyjova 29.06.2016 19.07.2016 Nezveřejněna
Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MJ/2016/00065 12.04.2016 14.04.2016 Nezveřejněna
Energetické úspory pro OÚ Kostelec 19.06.2015 16.02.2016 Nezveřejněna
Zavedení separace BRO v obci Kostelec 30.07.2015 16.02.2016 Nezveřejněna
Protipovodňová opatření obce Kostelec 24.10.2014 08.07.2015 Nezveřejněna
Kostelec, zástavba RD, lokalita za kostelem - inženýrské sítě a komunikace - SO02 kanalizace - stoka AG2 23.10.2014 15.04.2015 Nezveřejněna