Výpis systémových zpráv

Obec Korozluky

Název smlouvy Datum uzavření smlouvy Datum vložení Stav v ISRS
"Opravy místní komunikace a veřejného prostranství v Sedleci včetně autobusových zastávek " 01.07.2019 24.10.2019 Nezveřejněna
Výstavba místní komunikace a IS na p.p.č.114/46 v k.ú.Korozluky CHYBÍ 02.03.2018 Nezveřejněna
TDS a koordinátor BOZP - Korozluky a Sedlec splašková kanalizace a ČOV 24.02.2016 12.07.2017 Nezveřejněna
Korozluky a Sedlec splašková kanalizace a ČOV 13.02.2017 14.02.2017 Nezveřejněna