Výpis systémových zpráv

Obec Háje nad Jizerou

Název smlouvy Datum uzavření smlouvy Datum vložení Stav v ISRS
SM, Háje n.Jiz., Pekelsko - obnova veřejného osvětlení 11.06.2020 15.06.2020 Nezveřejněna
Oprava místní komunikace a povrchu hřiště 27.04.2020 30.04.2020 Nezveřejněna
Oprava místních komunikací v obci Háje nad Jizerou 07.05.2015 07.08.2019 Nezveřejněna
Oprava propustku a zpevněných ploch 24.06.2019 24.06.2019 Nezveřejněna
Oprava strmé komunikace Rybnice (nad Havlem) 14.05.2019 15.05.2019 Nezveřejněna
Objekt zvoničky Háje nad Jizerou, stavební úpravy opravy krovu a výměny krytiny, na p.p.č. 1043/3 v k.ú. Dolní Sytová 31.01.2019 08.02.2019 Nezveřejněna
Háje nad Jizerou-vodovod-výměna armaturního vybavení vodárenských objektů a hydrantových sestav v obci 11.07.2018 17.07.2018 Nezveřejněna
Oprava opěrné zdi 24.05.2018 25.05.2018 Nezveřejněna
Oprava místních komunikací v obci Háje nad Jizerou 03.05.2018 03.05.2018 Nezveřejněna
Lokalita BV 17/3-Háje nad Jizerou-inženýrské sítě,přístupová komunikace-SO 200-Stoka jednotné kanalizace 01.09.2017 04.09.2017 Nezveřejněna
Oprava místních komunikací v obci Háje nad Jizerou 24.04.2017 28.04.2017 Nezveřejněna
Háje nad Jizerou - dopravní automobil 25.10.2016 27.10.2016 Nezveřejněna
Oprava místních komunikací v obci Háje nad Jizerou 20.05.2015 20.05.2015 Nezveřejněna
Háje nad Jizerou-vodovod-výměna armaturních uzlů a vybavení vodárenských objektů v místních částech Loukov, Rybnice, Dolní Sytová 13.08.2014 15.04.2015 Nezveřejněna
Modernizace místních obslužných komunikací-obnova povrchu 09.08.2014 15.04.2015 Nezveřejněna