Výpis systémových zpráv

Obec Háj ve Slezsku

Název smlouvy Datum uzavření smlouvy Datum vložení Stav v ISRS
Úprava vytápění MŠ Háj ve Slezsku 17.06.2020 19.06.2020 Nezveřejněna
Dohnálkova vila, č.p. 83 - stavební úpravy, změna užívání 05.06.2020 16.06.2020 Nezveřejněna
Chodník podél ulice Slezského odboje v Háji ve Slezsku 01.06.2020 02.06.2020 Nezveřejněna
Technický dozor investora a koordinátor BOZP 21.05.2020 29.05.2020 Nezveřejněna
Háj ve Slezsku – odkanalizování a ČOV místní části Jilešovice 15.05.2020 18.05.2020 Nezveřejněna
Územní plán obce Háj ve Slezsku 30.06.2016 20.12.2019 Nezveřejněna
Komunikace a IS v území nad ulicí Mírová, Háj ve Slezsku 02.11.2018 25.10.2019 Nezveřejněna
Háj ve Slezsku - odkanalizování a ČOV místní části Jilešovice 10.10.2019 21.10.2019 Nezveřejněna
Háj ve Slezsku - Dopravní automobil 15.07.2019 30.09.2019 Nezveřejněna
Komunikace a inženýrské sítě pro území nad ulici Mírová, Háj ve Slezsku, Chabičov - II část 11.07.2019 25.07.2019 Nezveřejněna
„Rekonstrukce místní komunikace, vč. souvisejícího mostního objektu v Háji ve Slezsku (okres: Opava 30.05.2019 13.06.2019 Nezveřejněna
Stavební úpravy kaple Háj ve Slezsku Jilešovice 24.05.2019 06.06.2019 Nezveřejněna
Stavební úpravy komunikace a zřízení zpevněných ploch na ul. Družstevní- Háj ve Slezsku - II.část 27.05.2019 06.06.2019 Nezveřejněna
Stezka pro chodce a cyklisty podél silnice III/4676 10.05.2019 22.05.2019 Nezveřejněna
Obnova VO Háj ve Slezsku - Jilešovice 17.03.2017 15.03.2019 Nezveřejněna
Stavební úpravy hřiště ZŠ Háj ve Slezsku 27.11.2017 15.03.2019 Nezveřejněna
Stavební úpravy ulice Gudrichova, Háj ve Slezsku - Lhota 02.10.2017 15.03.2019 Nezveřejněna
Rekonstrukce chodníků v obci Háj ve Slezsku 10.04.2018 15.03.2019 Nezveřejněna
Cyklostezka Smolkov - Lhota 12.07.2018 15.03.2019 Nezveřejněna
Přístavba a stavební úpravy objektů Domova pro seniory Ludmila, Háj ve Slezsku 22.02.2016 30.01.2019 Nezveřejněna