Výpis systémových zpráv

Obec Dolní Město

Název smlouvy Datum uzavření smlouvy Datum vložení Stav v ISRS
Oprava komunikací v Dolním Městě 2019 14.02.2020 14.02.2020 Nezveřejněna
Oprava komunikací v Dolním Městě 2020 CHYBÍ 14.02.2020 Nezveřejněna
Zvýšení kapacity MŠ Dolní Město CHYBÍ 11.02.2020 Nezveřejněna
Veřejné osvětlení a rozhlas Dolní Město I CHYBÍ 02.01.2020 Nezveřejněna
Stavební úpravy a přístavba tělocvičny - ZŠ Dolní Město - projektová dokumentace CHYBÍ 12.08.2019 Nezveřejněna
DOLNÍ MĚSTO - DOPRAVNÍ AUTOMOBIL 07.05.2019 08.05.2019 Nezveřejněna
Intenzifikace vodojemu Dolní Město 21.12.2018 21.12.2018 Nezveřejněna
Výběrové řízení na projektanta akce : Dostavba a intenzifikace kanalizace a ČOV Dolní Město CHYBÍ 20.12.2018 Nezveřejněna
ZTV pro 7 RD v Dolním Městě, lokalita na Čechách CHYBÍ 20.12.2018 Nezveřejněna
Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Dolní Město CHYBÍ 24.09.2018 Nezveřejněna
Bezpečné a bezbariérové chodníky v Dolním Městě-IV.etapa CHYBÍ 24.09.2018 Nezveřejněna
Regenerace vybrané zeleně obce Dolní Město CHYBÍ 24.09.2018 Nezveřejněna
Bezpečné bezbariérové chodníky v Dolním Městě - III. etapa CHYBÍ 24.09.2018 Nezveřejněna
Parkovací objekt obce Dolní Město na par. č. st. 38/2 v k.ú. Dolní Město CHYBÍ 24.09.2018 Nezveřejněna
Rozšíření dešťové kanalizace Na Čechách CHYBÍ 24.09.2018 Nezveřejněna
Oprava místních komunikací v Meziklasí CHYBÍ 24.09.2018 Nezveřejněna
Stavební úpravy a nové vybavení kuchyně školní jídelny CHYBÍ 24.09.2018 Nezveřejněna
Bezpečné a bezbariérové chodníky v Dolním Městě - V.etapa CHYBÍ 24.09.2018 Nezveřejněna
Oprava komunikací v Dolním Městě, lokalita Na Drážkách CHYBÍ 24.09.2018 Nezveřejněna
Oprava návesního rybníka Brigáda v k.ú. Dolní Město CHYBÍ 24.09.2018 Nezveřejněna
Bezpečné a bezbariérové chodníky v Dolním Městě - VI.etapa CHYBÍ 24.09.2018 Nezveřejněna
Stavební úpravy a přístavba kulturního domu na pozemku p. č. st. 5 v k.ú. Rejčkov CHYBÍ 24.09.2018 Nezveřejněna
Rekonstrukce bytu č.2 v domě č.p. 51 v k.ú. Rejčkov CHYBÍ 24.09.2018 Nezveřejněna
Víceúčelové hřiště Dolní Město CHYBÍ 24.09.2018 Nezveřejněna
Obnova soustavy veřejného osvětlení v obci Dolní Město - úsek 10 CHYBÍ 24.09.2018 Nezveřejněna
Oprava komunikace MK1 v k.ú. Meziklasí CHYBÍ 24.09.2018 Nezveřejněna
Stavební úpravy hasičské zbrojnice v Dolním Městě 22.01.2018 19.09.2018 Nezveřejněna