Výpis systémových zpráv

Obec Choustník

Název smlouvy Datum uzavření smlouvy Datum vložení Stav v ISRS
Oprava fasády na budově OÚ 30.04.2020 30.04.2020 Nezveřejněna
Prodloužení obecního vodovodu a plynovodu Choustník v části "K Vápence" 02.10.2019 03.10.2019 Nezveřejněna
Obnova školního hřiště Choustník 02.09.2019 04.09.2019 Nezveřejněna
Obnova místních komunikací Choustník 07.08.2019 23.08.2019 Nezveřejněna
PŘIPOJENÍ HYDROVRTU CH-1, VODOVOD CHOUSTNÍK 27.05.2019 27.05.2019 Nezveřejněna
Smlouva o dílo č. 18TS004 - Oprava místních komunikací a chodníků v obci Choustník 16.07.2018 18.07.2018 Nezveřejněna
Smlouva o dílo č. 4/2018 - sběrné místo Choustník - hrubá stavba 05.07.2018 11.07.2018 Nezveřejněna
Obec Choustník - dodávka kolového stroje pro manipulaci s bioodpady 05.01.2018 12.01.2018 Nezveřejněna
Choustník - vrt CH-1 04.04.2017 05.04.2017 Nezveřejněna
Oprava místních komunikací 16.09.2016 16.09.2016 Nezveřejněna
Kompostárna Choustník - dodávka technického vybavení 07.08.2015 07.08.2015 Nezveřejněna
Zavedení separace a svozu bioodpadu v Choustníku - dodávka kontejnerů, nosiče kontejnerů a štěpkovače 07.08.2015 07.08.2015 Nezveřejněna