Výpis systémových zpráv

Obec budislav

Název smlouvy Datum uzavření smlouvy Datum vložení Stav v ISRS
Sportovní a rekreační hřiště Budislav CHYBÍ 12.10.2020 Nezveřejněna
Posílení přirozené funkce krajiny v k.ú. Záluží u Budislavě CHYBÍ 14.10.2019 Nezveřejněna
Víceúčelové hřiště v obci Budislav 22.08.2019 05.09.2019 Nezveřejněna
Rekonstrukce návesní vodní nádrže na p.č. 143 k.ú.Hlavnov u Budislavi 18.12.2018 21.01.2019 Nezveřejněna
Stavební práce MK v obci Budislav 28.04.2017 09.05.2017 Nezveřejněna
Prodloužení vodovodu Hlavňov - dokončení 23.06.2016 30.06.2016 Nezveřejněna
Oprava místních komunikací v obci Budislav 29.08.2014 04.12.2015 Nezveřejněna
Zlepšení tepelně technických vlastností objektu obecního úřadu v Budislavi 17.09.2014 04.12.2015 Nezveřejněna
Oprava komunikace v obci Hlavňov 14.07.2014 04.12.2015 Nezveřejněna
Oprava silničních propustků inv. č. 49 a inv. 53 14.07.2014 04.12.2015 Nezveřejněna