Výpis systémových zpráv

Obec Branky

Název smlouvy Datum uzavření smlouvy Datum vložení Stav v ISRS
Oprava místní komunikace Motýlovská v obci Branky 27.07.2020 28.08.2020 Nezveřejněna
Přírodní dětské hřiště v parku obce Branky 23.01.2020 28.08.2020 Nezveřejněna
Cyklostezka Branky - Poličná 30.09.2019 01.10.2019 Nezveřejněna
Oprava fasády obecního domu čp. 18 21.08.2019 10.09.2019 Nezveřejněna
Opravy místních komunikací v obci Branky 12.06.2019 10.09.2019 Nezveřejněna
Prodloužení inženýrských sítí na Hrobiskách 09.09.2019 09.09.2019 Nezveřejněna
Rekonstrukce kotelny v mateřské škole Branky 01.11.2018 30.11.2018 Nezveřejněna
Oprava opevnění vodoteče poškozeného přívalovými dešti 16.08.2018 27.08.2018 Nezveřejněna
Smlouva o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu Rekonstrukce lesní cesty Háje v obci Branky 19.07.2018 19.07.2018 Nezveřejněna
Smlouva o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu Revitalizace zámeckého nádvoří v Brankách 18.12.2017 20.12.2017 Nezveřejněna
Branky, opravy místních komunikací v obci 22.08.2017 22.09.2017 Nezveřejněna
Smlouva o dílo Oprava stání techniky OÚ Branky 15.08.2016 23.08.2016 Nezveřejněna
Smlouva o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu "Oprava fasády budovy OÚ Branky" 22.08.2016 23.08.2016 Nezveřejněna
Smlouva na dodávku výplně stavebních otvorů 07.07.2016 12.07.2016 Nezveřejněna
Odstranění stavby Branky č.p. 202 03.05.2016 10.05.2016 Nezveřejněna
Rekonstrukce lesní cesty Sedlická 29.04.2016 10.05.2016 Nezveřejněna
Prodloužení kanalizace v lokalitě Motýlovská Branky 16.03.2016 04.04.2016 Nezveřejněna
Smlouva o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu "Revitalizace zámeckého parku v Brankách" 10.12.2015 10.12.2015 Nezveřejněna
Smlouva o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu Modernizace místní komunikace před hasičskou zbrojnicí v obci Branky 24.06.2014 30.09.2015 Nezveřejněna
Smlouva o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu "Energetické úspory objektu Základní školy v Brankách" 22.04.2015 29.09.2015 Nezveřejněna
Smlouva o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu "Revitalizace zámeckého parku v Brankách" 23.03.2015 04.05.2015 Nezveřejněna
Smlouva o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu "Revitalizace rybníků v Brankách" 11.06.2014 15.04.2015 Nezveřejněna
Smlouva k veřejné zakázce "Oprava lesní cesty U Mičového dola v k. ú. Branky" 20.06.2013 15.04.2015 Nezveřejněna