Výpis systémových zpráv

Obec Bošice

Název smlouvy Datum uzavření smlouvy Datum vložení Stav v ISRS
Doplnění odvodnění MK 17c Budilov 04.08.2020 12.10.2020 Nezveřejněna
Oprava MK 20c v Budilově 04.08.2020 10.08.2020 Nezveřejněna
Zkapacitnění přívodního vodovodního řadu Budilov 04.08.2020 10.08.2020 Nezveřejněna
Oprava části MK 9c Bošice 29.07.2020 03.08.2020 Nezveřejněna
Oprava části MK v Budilově (SZ příjezd k návsi) 07.06.2019 10.06.2019 Nezveřejněna
Oprava části komunikace MK v Budilově (SZ příjezd k návsi) 07.06.2019 10.06.2019 Nezveřejněna
Oprava části komunikace Budilov, poz.p.č. 436/8 05.06.2019 10.06.2019 Nezveřejněna
Oprava místní komunikace v severní části Bošic 14.03.2018 14.03.2018 Nezveřejněna
Oprava MK Budilov od čp. 62 k čp. 59 14.03.2018 14.03.2018 Nezveřejněna
Obnova MK Bošice - Budilov 10.05.2017 24.05.2017 Nezveřejněna
Oprava MK v obci Bošice - místní část Záhoří na parc. č. 1162/1 v k. ú. Bošice 10.05.2017 12.05.2017 Nezveřejněna
Rekonstrukce lesní cesty na parc.č. 1099/1v k.ú.Budilov 17.01.2017 20.01.2017 Nezveřejněna
Oprava místní komunikace Bošice - Brdo 04.05.2016 09.05.2016 Nezveřejněna