Výpis systémových zpráv

Obec Bohuňov

Název smlouvy Datum uzavření smlouvy Datum vložení Stav v ISRS
Dokončení bytových jednotek v objektu č.p.40 v obci Bohuňov 29.03.2018 06.04.2018 Nezveřejněna
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2017001 29.09.2017 30.10.2017 Nezveřejněna
Vestavba 3 bytů v I.NP v budově č.p. 40 v obci Bohuňov CHYBÍ 09.05.2017 Nezveřejněna
Zajištění systému sběru, svozu a nakládání s bioodpadem 01.09.2015 17.10.2016 Nezveřejněna
Přístavba a stavební úpravy objektu č.p. 40 v obci Bohuňov 08.08.2016 17.10.2016 Nezveřejněna