Výpis systémových zpráv

Obec Bartošovice

Název smlouvy Datum uzavření smlouvy Datum vložení Stav v ISRS
Klubovna v hasičské zbrojnici - místo pro setkávání spolků v místní části Hukovice 30.10.2019 31.10.2019 Nezveřejněna
Rekonstrukce elektroinstalace v budově ZŠ Bartošovice 01.07.2019 08.07.2019 Nezveřejněna
Dodávka a instalace herních herních prvků včetně dopadových ploch v MŠ Bartošovice 31.05.2019 13.06.2019 Nezveřejněna
VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY – ZÁMEK BARTOŠOVICE 10.11.2017 10.06.2019 Nezveřejněna
Meinertova hrobka - stavební úpravy fasád a střechy - oprava a údržba 10.01.2018 10.06.2019 Nezveřejněna
„Zpevněná plocha u objektu občanské vybavenosti – kostela v Hukovicích“ 05.10.2018 10.06.2019 Nezveřejněna
Oprava opěrné zdi u MK v obci Bartošovice 05.10.2018 10.06.2019 Nezveřejněna
Vnitřní rekonstrukce Základní školy Bartošovice 03.05.2019 10.06.2019 Nezveřejněna
Rekonstrukce hasičské zbrojnice v Hukovicích - II. etapa 25.02.2019 10.06.2019 Nezveřejněna
„REKONSTRUKCE SPORTOVNÍ PODLAHY V TĚLOCVIČNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY BARTOŠOVICE“ 17.05.2019 20.05.2019 Nezveřejněna
DOPLNĚNÍ SYSTÉMU ODDĚLENÉHO SBĚRU ODPADU V OBCI BARTOŠOVICE 07.01.2019 09.01.2019 Nezveřejněna
Oprava opěrné zdi u MK v obci Bartošovice 05.10.2018 11.10.2018 Nezveřejněna
Zpevněná plocha kolem objektu občanské vybavenosti - kostela v Hukovicích 05.10.2018 11.10.2018 Nezveřejněna
Stavební úpravy a nástavba hasičské zbrojnice v Hukovicích - 1. etapa 29.05.2017 04.12.2017 Nezveřejněna
„CHODNÍKOVÉ TĚLESO HUKOVICE, PODÉL SILNICE III/46428 VČ. AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY 25.05.2017 26.05.2017 Nezveřejněna
„CHODNÍKOVÉ TĚLESO HUKOVICE PODÉL SILNICE III/46428 VČ. AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY – C.3 VODOHOSP.OBJEKTY-ODVODNĚNÍ POZ.KOMUNIKACE“ 03.10.2016 06.10.2016 Nezveřejněna
Oprava chodníkových těles v Bartošovicích 24.08.2016 29.08.2016 Nezveřejněna
OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE V BARTOŠOVICÍCH 29.07.2016 12.08.2016 Nezveřejněna