Výpis systémových zpráv

Městská část Praha 13

Název smlouvy Datum uzavření smlouvy Datum vložení Stav v ISRS
Obnova vozového parku 17.04.2019 11.09.2019 Nezveřejněna
MŠ Ovčí Hájek 2174 - revitalizace části komunikace na zelenou plochu začleněnou následně do areálu MŠ 06.08.2019 13.08.2019 Nezveřejněna
Odstranění havarijního stavu v Dalejském parku u technologické šachty CHYBÍ 05.08.2019 Nezveřejněna
Stavební úpravy školního hřiště ZŠ Klausova 2450 CHYBÍ 16.07.2019 Nezveřejněna
Projektová dokumentace na rekonstrukci kuchyně a jídelny ZŠ Janského 2189 CHYBÍ 12.07.2019 Nezveřejněna
Rozšíření obslužné komunikace u nové jídelny, úprava plochy pro venkovní učebnu a úprava nástupní plochy před vchodem ZŠ Kuncova CHYBÍ 12.07.2019 Nezveřejněna
Záruční péče o zeleň ve vnitrobloku Trávníčkova - Fantova v roce 2019 v návaznosti na akci "Revitalizace zeleně ve vnitrobloku" CHYBÍ 08.07.2019 Nezveřejněna
„Poskytování mobilních služeb elektronických komunikací pro MČ Praha 13“ CHYBÍ 03.07.2019 Nezveřejněna
Projektový management pro převzetí a zahájení provozu objektu DPS 21.01.2019 04.06.2019 Nezveřejněna
Intenzivní péče o sadové úpravy a zeleň ve Stodůlkách, Praha 13 CHYBÍ 22.05.2019 Nezveřejněna
Oprava dřevěných mostů v Centrálním parku, Praha 13 CHYBÍ 16.05.2019 Nezveřejněna
Dodávka tepla pro radnici Městské části Praha 13 29.04.2019 09.05.2019 Nezveřejněna
Úprava parkoviště Janského II - náprava havarijního stavu 23.04.2019 30.04.2019 Nezveřejněna
Oprava veřejného prostoru tržiště Luka CHYBÍ 17.04.2019 Nezveřejněna
Zálivka v rámci akce:"Revitalizace veřejné zeleně v majetku MČ Praha 13" CHYBÍ 12.02.2019 Nezveřejněna
Nákup zakládacích systémů CHYBÍ 11.02.2019 Nezveřejněna
Obnova vozového parku 18.12.2018 11.02.2019 Nezveřejněna
Záruční péče o zeleň ve vnitrobloku Trávníčkova - Fantova v roce 2018 v návaznosti na akci "Revitalizace zeleně ve vnitrobloku" 12.02.2018 01.02.2019 Nezveřejněna
Poskytování poradenství v oblasti GDPR a ochrany osobních údajů CHYBÍ 22.01.2019 Nezveřejněna
Provedení projektových a konzultačních služeb - dosažení shody s GDPR 09.02.2018 17.01.2019 Nezveřejněna
Výkon správy a zajištění údržby školských objektů ve vlastnictví MČ Praha 13 CHYBÍ 14.01.2019 Nezveřejněna
Předběžné oznámení - Koncese na provozování domova pro seniory a zajištění souvisejících služeb 20.12.2018 31.12.2018 Nezveřejněna
Koncese na provozování domova pro seniory a zajištění souvisejících služeb 20.12.2018 31.12.2018 Nezveřejněna
Oprava dlažby pěší komunikace, renovace zídek a zázemí u stromů - tržiště Luka 26.09.2018 19.11.2018 Nezveřejněna
Analýza provozně ekonomického řešení multifunkčního centra v oblasti Prahy 13 03.08.2018 16.11.2018 Nezveřejněna
Oprava komunikace u objektu ZZS HMP - ul. Vackova 08.08.2018 16.11.2018 Nezveřejněna
Výkon TDI a BOZP na akci: "Rozšíření parkovacích míst v ul. Bellušova" 12.02.2018 13.11.2018 Nezveřejněna
Výkon TDI a BOZP na akci Revitalizace veřejného prostoru Velká Ohrada CHYBÍ 13.11.2018 Nezveřejněna
Revitalizace sportovního hřiště Třebonice, Praha 13 29.10.2018 29.10.2018 Nezveřejněna
Úprava povrchu terasy úřadu MČ Praha 13 14.06.2018 26.10.2018 Nezveřejněna