Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Smlouvy organizace: Město Roztoky

Výpis systémových zpráv

Město Roztoky

Název smlouvy Datum uzavření smlouvy Datum vložení Stav v ISRS
Výroba městského časopisu "Odraz" v letech 2022 - 2026 - JŘBU 30.06.2022 30.06.2022 Nezveřejněna
Zajištění odběru, svozu a ekologické likvidace nebezpečného odpadu pro město Roztoky v letech 2022 - 2026 01.06.2022 02.06.2022 Nezveřejněna
Oprava střešního pláště bytového domu Nádražní 22 v Roztokách u Prahy 27.05.2022 30.05.2022 Nezveřejněna
Výstavba sportoviště s nafukovací halou a zázemím v Roztokách u Prahy 22.03.2022 24.03.2022 Nezveřejněna
Likvidace navážky z městského pozemku areálu Za Cihelnou v Roztokách u Prahy 08.12.2021 06.01.2022 Nezveřejněna
Pořízení víceúčelového komunálního stroje pro Technické služby města Roztoky u Prahy 18.11.2021 23.11.2021 Nezveřejněna
Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě na poskytování služeb TDS při výstavbě ZŠ Za Cihelnou v Roztokách 22.01.2021 20.09.2021 Nezveřejněna
Příkazní smlouva na poskytování služeb TDS při výstavbě nové ZŠ Za Cihelnou 09.09.2019 20.09.2021 Nezveřejněna
Zbudování pěší komunikace v ulici Tiché údolí v Roztokách u Prahy 12.04.2021 14.09.2021 Nezveřejněna
pořízení svozového vozidla pro adresný sběr komunálního odpadu pro technické služby města Roztoky u Prahy 13.08.2021 14.09.2021 Nezveřejněna
Výměna výplní stavebních otvorů objektu MŠ Havlíčkova 1024 v Roztokách u Prahy - opakované řízení 30.07.2021 24.08.2021 Nezveřejněna
Zbudování nové splaškové kanalizace v Ulici Souběžná v Roztokách u Prahy 04.06.2021 07.06.2021 Nezveřejněna
Výběr zhotovitele stavby III/2421 Roztoky oprava 19.05.2021 01.06.2021 Nezveřejněna
Oprava nosných konstrukcí lodžií domu s pečovatelskou službou v Roztokách u Prahy 12.05.2021 12.05.2021 Nezveřejněna
Rekonstrukce a opravy vybraných komunikací v Roztokách u Prahy v roce 2021 27.04.2021 03.05.2021 Nezveřejněna
Rekonstrukce chodníků v Roztokách u Prahy pro rok 2021 05.03.2021 10.03.2021 Nezveřejněna
Vypracování studie proveditelnosti výstavby domu seniorů v Roztokách u Prahy 03.03.2021 10.03.2021 Nezveřejněna
Projektová příprava úprav a rekonstrukcí vybraných částí vodovodní a kanalizační sítě města Roztoky u Prahy 30.11.2020 11.12.2020 Nezveřejněna
Úprava hřišť v areálu Sokola Roztoky v Roztokách u Prahy 02.10.2020 06.10.2020 Nezveřejněna
Vystrojení armaturní šachty AŠ0 na vodovodním přivaděči Roztok u Prahy 21.09.2020 21.09.2020 Nezveřejněna
Výběr správce počítačové sítě MÚ Roztoky pro období 2020 - 2024 28.07.2020 28.07.2020 Nezveřejněna
Dodávka a instalace kompletního vybavení MŠ v objektu vily Tiché údolí č. p. 125 v Roztokách u Prahy 01.07.2020 03.07.2020 Nezveřejněna
Poskytování služeb koordinátora BOZP na stavbě nové ZŠ za Cihelnou 06.04.2020 09.04.2020 Nezveřejněna
Příkazní smlouva na výkon funkce TDS při výstavbě ZŠ Žalov 09.09.2019 09.04.2020 Nezveřejněna
Odkanalizování ulice Za Cihelnou v Roztokách u Prahy - I. etapa 31.03.2020 09.04.2020 Nezveřejněna
Dodávka a instalace nábytku pro nové třídy základní školy Zaorálkova 1300 v Roztokách 05.09.2019 06.12.2019 Nezveřejněna
Zabezpečení financování výstavby nové základní školy v Žalově, v katastru obce Roztoky u Prahy 27.11.2019 06.12.2019 Nezveřejněna
Dodávka nové cisternové automobilové stříkačky pro potřeby jednotky SDH Roztoky u Prahy 20.09.2019 20.09.2019 Nezveřejněna
Rekonstrukce komunikace v ulici Dobrovolného v Roztokách u Prahy 10.09.2019 10.09.2019 Nezveřejněna
Přístavba učebny ke stávající budově ZŠ Roztoky u Prahy 09.07.2019 17.07.2019 Nezveřejněna