Výpis systémových zpráv

Město Bakov nad Jizerou

Název smlouvy Datum uzavření smlouvy Datum vložení Stav v ISRS
Přístavba a stavební úpravy ZŠ Bakov nad Jizerou - stavební práce 07.06.2021 16.06.2021 Nezveřejněna
Rekonstrukce VO v ul. 5. Května, Macharova, Dvořákova, Svatojánská a Na Výsluní - opakované zadání 31.03.2021 01.04.2021 Nezveřejněna
Záchranné zajištění a konzervace torza jižní hradební zdi hradu Zvířetice 17.03.2021 17.03.2021 Nezveřejněna
Návrh rozvoje systému městské zeleně Bakov nad Jizerou - Krajinné rozvojové osy 18.12.2020 21.12.2020 Nezveřejněna
Nákup elektrické energie na Českomoravské komoditní burze Kladno 05.10.2020 14.10.2020 Nezveřejněna
Stavební úpravy objektu Jizera č.p. 951-výtah+archív 30.09.2020 01.10.2020 Nezveřejněna
Přeložka inženýrských sítí a zhotovení nové komunikace včetně odvodnění v lokalitě Malá Běla ul. Za Tratí II 25.06.2020 26.06.2020 Nezveřejněna
Kompletní rekonstrukce komunikace (ul. Žižkova) 27.04.2020 20.05.2020 Nezveřejněna
Užitkové vozidlo-Střihový zdvih korby sklápěče 06.03.2020 16.03.2020 Nezveřejněna
Podzemní kontejnery pro město Bakov nad Jizerou - II. etapa 17.01.2020 28.01.2020 Nezveřejněna
Stavba technického vybavení - veřejné WC 17.01.2020 20.01.2020 Nezveřejněna
Prostup skrze šíjové zdivo, zdivo vstupní brány a statické zajištění poškozeného zdiva sklepu východního gotického paláce hradu Zvířetice 20.12.2019 20.12.2019 Nezveřejněna
Nákup elektrické energie na Českomoravské komoditní burze Kladno 15.10.2019 30.10.2019 Nezveřejněna
Oprava vedení veřejného osvětlení v lokalitě ul. Mládežnické, Slepé a u Zdravotního střediska v Bakově nad Jizerou 16.10.2019 21.10.2019 Nezveřejněna
Demolice objektu č.p. 160, Bakov nad Jizerou 03.10.2019 27.09.2019 Nezveřejněna
Oprava systému měření a regulace pro vytápění ZŠ, VZT a školní jídelny Bakov nad Jizerou 04.09.2017 26.09.2019 Nezveřejněna
Restaurování sloupu se sousoším Nejsvětější trojice v Bakově nad Jizerou 09.07.2019 10.07.2019 Nezveřejněna
Zpracování dokumentace na projekt pro stavební povolení a realizaci stavby pro infrastrukturu Bakov nad Jizerou, lokalita Na Výsluní, včetně výkonu inženýrské činnosti a zpracování rozpočtu 27.06.2019 04.07.2019 Nezveřejněna
Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Bakov nad Jizerou 31.05.2019 12.06.2019 Nezveřejněna
Přístavba a stavební úpravy ZŠ Bakov nad Jizerou (opakované zadání) 09.05.2019 18.05.2019 Nezveřejněna
Akce rekonstrukce komunikací a chodníku po provedené stavbě kanalizace Malá Bělá 13.05.2019 16.05.2019 Nezveřejněna
Péče o zeleň v Bakově nad Jizerou a jeho místních částech v r. 2019 04.04.2019 05.04.2019 Nezveřejněna
Svoz a nakládání s odpadem města Bakov nad Jizerou 27.03.2019 29.03.2019 Nezveřejněna
Snížení energetické náročnosti objektu Mírové náměstí 9 a 10, Bakov nad Jizerou 11.03.2019 12.03.2019 Nezveřejněna
Projektová dokumentace tělocvična ZŠ 25.01.2019 30.01.2019 Nezveřejněna
Sanace zdiva severní věže nad vstupem z 2. podesty venkovního schodiště a severní stěny východního gotického paláce zříceniny Zvířetice 15.01.2019 18.01.2019 Nezveřejněna
Projektová dokumentace Hasičská zbrojnice 03.12.2018 04.12.2018 Nezveřejněna
Vybudování zádržného systému dynamické bariéry pod hradem Zvířetice 09.11.2018 13.11.2018 Nezveřejněna
Nákup elektrické energie na Českomoravské komoditní burze Kladno 24.09.2018 05.10.2018 Nezveřejněna
Realizace program Konektivita pro ZŠ Bakov nad Jizerou 21.09.2018 04.10.2018 Nezveřejněna