Výpis systémových zpráv

Centrum pro regionální rozvoj České republiky

Název smlouvy Datum uzavření smlouvy Datum vložení Stav v ISRS
Licence a podpora HELIOS 15.08.2019 11.09.2020 Nezveřejněna
Mobilní hlasové a datové služby 26.04.2018 27.08.2020 Nezveřejněna
Pořízení produktů Microsoft 26.06.2019 27.08.2020 Nezveřejněna
Tiskové služby pro Centrum 08.06.2018 26.08.2020 Nezveřejněna
Nákup vozidel 17.01.2019 25.08.2020 Nezveřejněna
Školení počítačových dovedností 19.01.2018 12.07.2019 Nezveřejněna
Nákup spotřebního materiálu 08.03.2019 03.07.2019 Nezveřejněna
Technické zajištění tlumočení 2015 03.09.2015 03.07.2019 Nezveřejněna
Dodávka nástroje SIEM včetně funkcionality pro audit logů 17.08.2017 03.07.2019 Nezveřejněna
POSKYTOVATEL PRÁVNÍCH SLUŽEB PRO CENTRUM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY 18.04.2017 22.03.2019 Nezveřejněna
POSKYTOVÁNÍ TECHNICKÉ PODPORY PRO BEZPEČNOSTNÍ INFRASTRUKTURU CENTRA 2017 12.06.2017 22.03.2019 Nezveřejněna
Kancelářské potřeby 2017 01.08.2017 22.03.2019 Nezveřejněna
Personální inzerce Centra 01.09.2017 07.03.2019 Nezveřejněna
SERVIS SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY, JEHO ROZVOJ PROSTŘEDNICTVÍM NÁSTROJŮ ZLEPŠOVÁNÍ 15.11.2017 07.03.2019 Nezveřejněna
Grafické služby pro centrum 21.12.2017 07.03.2019 Nezveřejněna
POSKYTOVÁNÍ TECHNICKÉ PODPORY PRO BEZPEČNOSTNÍ INFRASTRUKTURU CENTRA 17.01.2018 08.02.2019 Nezveřejněna
Dodávky bílé techniky pro Centrum 22.07.2017 08.02.2019 Nezveřejněna
LICENCE ELEKTRONICKÉ SPISOVÉ SLUŽBY CENTRA VČETNĚ TECHNICKÉ PODPORY 17.08.2017 08.02.2019 Nezveřejněna
Kontrola zakázek pro programové období IROP 2014 - 2020 06.12.2018 14.12.2018 Nezveřejněna
TLUMOČENÍ PŘI AKTIVITÁCH JS V RÁMCI PROJEKTŮ TECHNICKÉ POMOCI INTERREG V-A ČR-POLSKO 05.11.2018 05.11.2018 Nezveřejněna
Nákup Firewallu 10.09.2018 17.09.2018 Nezveřejněna
Pořizování licencí k produktům Microsoft 2018 21.05.2018 10.09.2018 Nezveřejněna
Nákup tiskáren 11.06.2018 07.09.2018 Nezveřejněna
DODÁVKA ZÁLOŽNÍCH ZDROJŮ PRO SERVEROVNY 31.01.2018 07.09.2018 Nezveřejněna
Školení měkkých dovedností 22.11.2017 07.09.2018 Nezveřejněna
Nákup výpočetní techniky 15.08.2018 19.08.2018 Nezveřejněna
PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY CENTRA V ROCE 2018 19.07.2018 19.07.2018 Nezveřejněna
SERVISNÍ A MATERIÁLOVÁ SMLOUVA NA 4 MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ VČETNĚ NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ 27.06.2018 29.06.2018 Nezveřejněna
PRODLOUŽENÍ PRONÁJMU BEZPEČNOSTNÍHO PRVKU FIREWALL 31.05.2018 19.06.2018 Nezveřejněna
Poskytování právních služeb v oblasti veřejných zakázek v projektech spolufinancovaných z IROP 05.06.2018 06.06.2018 Nezveřejněna