Výpis systémových zpráv

Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.

Název smlouvy Datum uzavření smlouvy Datum vložení Stav v ISRS
Integrovaný detektor pro skenovací elektronový mikroskop 23.07.2019 31.07.2019 Nezveřejněna
Oprava hlavního schodiště obj. 275 a přilehlé laboratoře č. 208 18.04.2018 16.05.2019 Nezveřejněna
Přístroj pro měření velikosti částic metodou dynamického rozptylu světla a Zeta potenciálů 2 09.05.2018 16.05.2019 Nezveřejněna
Plynový chromatograf s hmotnostním detektorem - GC-MS a přímým vstupem 02.05.2018 16.05.2019 Nezveřejněna
Analyzátor TOC a dusíku ve vodných roztocích 01.03.2017 27.03.2018 Nezveřejněna
Úklidové služby budov ÚACH AV ČR Řež 2018-2019 01.02.2018 14.02.2018 Nezveřejněna
Analyzátor pro stanovení celkového obsahu uhlíku, dusíku a vodíku na principu GC s teplotně vodivostní detekcí 18.10.2017 11.01.2018 Nezveřejněna
Infračervený mikroskop s imagingem 31.07.2017 11.01.2018 Nezveřejněna
Přístroj pro stanovení měrného povrchu a distribuce pórů 16.05.2017 11.01.2018 Nezveřejněna
Oprava laboratoře 130 v budově FII 21.09.2016 28.02.2017 Nezveřejněna
Stolní EDXRF spektrometr pro sériová měření práškových vzorků 13.10.2016 28.02.2017 Nezveřejněna
Přístroj k měření absolutních kvantových výtěžků luminiscence 02.09.2016 28.02.2017 Nezveřejněna
Přístroj pro simultánní termickou analýzu s GC a MS analyzátorem – JŘSU 29.06.2016 28.02.2017 Nezveřejněna
Přístroj pro simultánní termickou analýzu s GC a MS analyzátorem 24.03.2016 20.07.2016 Nezveřejněna
Vícekanálový NMR spektrometr 07.08.2015 06.06.2016 Nezveřejněna
Laboratorní nábytek do chemické laboratoře 13.10.2014 06.06.2016 Nezveřejněna
Sušíčka rozpouštědel 13.10.2014 06.06.2016 Nezveřejněna
Příslušensttví k semipreparativního HPLC systemu KNAUER LPrep SIGMA 23.09.2014 06.06.2016 Nezveřejněna
Ruční rentgenový analyzátor 29.08.2014 06.06.2016 Nezveřejněna
Dodávka naprašovačky kovů a uhlíku 29.08.2014 06.06.2016 Nezveřejněna
Pronájem Field Emission Scanning Electron Microscope (FESEM) 30.04.2014 06.06.2016 Nezveřejněna
Úklidové služby budov ÚACH AV ČR Řež 2016-2017 21.12.2015 07.01.2016 Nezveřejněna
Vlhkostní komora pro PANalytical X´PertPRO 18.09.2012 07.01.2016 Nezveřejněna
Atomic Force Microscope/Scanning Microscope system 27.09.2012 07.01.2016 Nezveřejněna
Rekonstrukce zateplení a střechy objektu 353/2 22.07.2015 19.08.2015 Nezveřejněna