Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Smlouvy organizace: Obec Jakubčovice nad Odrou

Výpis systémových zpráv

Obec Jakubčovice nad Odrou

Název smlouvy Datum uzavření smlouvy Datum vložení Stav v ISRS
Zvýšení bezpečnosti chodců v obci Jakubčovice nad Odrou CHYBÍ 10.06.2024 Nezveřejněna
Lávka pro pěší a cyklisty přes náhon 23.05.2024 23.05.2024 Nezveřejněna
Smlouva o zneškodňování komunálních odpadů v obci Jakubčovice nad Odrou 25.02.1998 10.05.2024 Nezveřejněna
Rekonstrukce střechy ubytovny na hřišti 12.09.2023 13.09.2023 Nezveřejněna
Oprava sesutých chodníků v obci Jakubčovice nad Odrou 17.05.2023 20.07.2023 Nezveřejněna
Změna užívání části prodejny COOP parc. č. st. 171 k .ú. Jakubčovice n. O. 07.09.2022 15.09.2022 Nezveřejněna
Zpracování projektové dokumentace stavby "Splašková kanalizace a ČOV pro Jakubčovice nad Odrou" 01.11.2021 12.11.2021 Nezveřejněna
Smlouva o dílo-Zpracování projektové dokumentace stavby"Splašková kanalizace a ČOV pro Jakubčovice nad Odrou" 01.11.2021 04.11.2021 Nezveřejněna
Smlouva o dílo - Odstranění nánosů nádrže vodního náhonu Jakubčovice nad Odrou 02.11.2021 04.11.2021 Nezveřejněna
Odstranění nánosů nádrže vodního náhonu Jakubčovice nad Odrou 13.12.2021 04.11.2021 Nezveřejněna
Rozšíření stávajícího workoutového hřiště Jakubčovice 18.08.2021 07.09.2021 Nezveřejněna
Odstranění havárie podlahy MŠ Jakubčovice nad Odrou 01.07.2021 04.08.2021 Nezveřejněna
Výstavba lávky na cyklostezce Odry-Jakubčovice-Klokočůvek 06.04.2021 08.06.2021 Nezveřejněna
Odstranění nánosů vodního náhonu Jakubčovice nad Odrou 27.04.2021 12.05.2021 Nezveřejněna
Prodloužení vodovodního řádu Jakubčovice n/O-Ke Hřišti 15.06.2020 29.10.2020 Nezveřejněna
Nákup dopravního automobilu pro JSDH Jakubčovice nad Odrou 25.04.2020 12.10.2020 Nezveřejněna
Odstranění havárie propustku JA-06-P přes náhon v Jakubčovicích 25.03.2020 07.10.2020 Nezveřejněna
Protipovodňová opatření obce Jakubčovice nad Odrou 20.04.2020 07.10.2020 Nezveřejněna
Odstranění havárie propustku JA-02-P přes náhon v Jakubčovicích CHYBÍ 11.11.2019 Nezveřejněna
Odstranění havárie propustku JA-02-P přes náhon v Jakubčovicích 23.10.2019 11.11.2019 Nezveřejněna
Rekonstrukce veřejného osvětlení v Jakubčovicích nad Odrou Efekt 2018 05.04.2018 23.10.2018 Nezveřejněna
Rekonstrukce veřejného osvětlení v rámci kabelizace sítě NN 05.04.2018 06.04.2018 Nezveřejněna
Naše krásné školní hřiště - modernizace školního hřiště 08.01.2018 10.01.2018 Nezveřejněna
Zlepšení podmínek prorozvoj aktivit v obci 26.06.2017 28.06.2017 Nezveřejněna
Hasičská zbrojnice bez vody 22.05.2017 24.05.2017 Nezveřejněna
Smlouva o dílo - Oprava povrchu místní komunikace 23.05.2013 19.04.2017 Nezveřejněna
Smlouva o dílo - Hrajeme si s dětmi 24.05.2013 19.04.2017 Nezveřejněna
Smlouva o dílo - Výuková plocha na zahradě ZŠ Jakubčovice nad Odrou 16.06.2015 19.04.2017 Nezveřejněna
Energetická optimalizace budovy OÚ 17.07.2013 19.04.2017 Nezveřejněna
Smlouva o dilo - Jaké hřiště děti chtějí 18.06.2014 19.04.2017 Nezveřejněna