Výpis systémových zpráv

Obec Předhradí

Název smlouvy Datum uzavření smlouvy Datum vložení Stav v ISRS
Sociální bydlení v Předhradí 30.12.2019 08.12.2020 Nezveřejněna
Opravy provozního zázemí MŠ 09.06.2020 08.12.2020 Nezveřejněna
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 9/24/2020 25.11.2020 02.12.2020 Nezveřejněna
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 8/24/2020 25.11.2020 02.12.2020 Nezveřejněna
Oprava střechy historické stodoly v Předhradí 08.10.2019 06.11.2019 Nezveřejněna
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 04/10/2019 15.08.2019 26.08.2019 Nezveřejněna
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 03/10/2019 15.08.2019 26.08.2019 Nezveřejněna
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na opravu hřbitova 04.09.2018 07.09.2018 Nezveřejněna
DOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE PŘEDHRADÍ – II. ETAPA 28.05.2018 29.05.2018 Nezveřejněna
Veřejnoprávní smlouva na poskytnutí dotace na opravu hřbitova v Předhradí 29.03.2018 30.04.2018 Nezveřejněna
Nakládání s tříděným odpadem na území obce Předhradí 26.02.2018 01.03.2018 Nezveřejněna
Veřejnoprávní smlouva na poskytnutí dotace na opravu hřbitova v Předhradí 22.08.2017 13.09.2017 Nezveřejněna
Veřejnoprávní smlouva na poskytnutí dotace na opravu hřbitova v Předhradí 31.03.2017 20.04.2017 Nezveřejněna
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na opravu hřbitova v Předhradí 19.09.2016 28.11.2016 Nezveřejněna
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na opravu hřbitova v Předhradí 30.03.2016 22.09.2016 Nezveřejněna
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na opravu zdí hřbitova 26.11.2015 09.12.2015 Zveřejněna