Výpis systémových zpráv

Obec Rybí

Název smlouvy Datum uzavření smlouvy Datum vložení Stav v ISRS
Smlouva o úvěru 23.07.2019 30.09.2019 Nezveřejněna
Rybí - chodníkova tělesa podél silnice II/482 -PD 20.05.2019 04.06.2019 Nezveřejněna
Pořízení elektromobilu pro obec Rybí 04.06.2019 04.06.2019 Nezveřejněna
Rybí - obnova místních komunikací 27.05.2019 27.05.2019 Nezveřejněna
Rybí - likvidace odpadních vod 21.05.2019 21.05.2019 Nezveřejněna
Chodník Rybí - Dolní CHYBÍ 27.03.2019 Nezveřejněna
Výběr poskytovatele technického dozoru investora a koordinátora BOZP pro projekt - "Rybí - likvodace odpadních vod" 11.10.2018 02.11.2018 Nezveřejněna
Výměna plynového zařízení v Besedě 03.10.2018 31.10.2018 Nezveřejněna
Výběr zhotovitele PD na akci: Ralizace soustavy čistíren odpadních vod v podobě DČOV v obci Rybí 07.06.2017 24.11.2017 Nezveřejněna
Smlouva o úvěru č. 10058/17/LCD 09.05.2017 09.05.2017 Nezveřejněna