Výpis systémových zpráv

Obec Raškovice

Název smlouvy Datum uzavření smlouvy Datum vložení Stav v ISRS
Snížení emisí a spotřeby energie – ZŠ a MŠ Raškovice 19.06.2013 25.09.2019 Nezveřejněna
Kompostéry o objemu min. 700 litrů 12.08.2013 20.09.2019 Nezveřejněna
Udržovací práce na místních komunikacích 2014 29.09.2014 20.09.2019 Nezveřejněna
Snížení imisní zátěže z dopravy v obci Raškovice 07.10.2013 20.09.2019 Nezveřejněna
Snížení emisí a energetické náročnosti Kulturního střediska v Raškovicích 11.01.2015 20.09.2019 Nezveřejněna
Poskytnutí finančních služeb na zajištění financování akce „Obec Raškovice - Víceúčelová sportovní hala“ 28.08.2015 20.09.2019 Nezveřejněna
Vybavení víceúčelové sportovní haly Raškovice 24.02.2016 20.09.2019 Nezveřejněna
Zpracování projektové dokumentace na vybudování knihovny se síní tradic v Raškovicích CHYBÍ 13.09.2019 Nezveřejněna
Nástavba a přístavba pavilonu “A“ ZŠ Raškovice vč. řešení bezbariérovosti 02.08.2019 08.08.2019 Nezveřejněna
Dodávka nábytku do 3 ks obecních bytů CHYBÍ 06.08.2019 Nezveřejněna
Dodávka nábytku v rámci stavby „Obec Raškovice – Stavební úpravy – nadstavba a přístavba pavilonu „A“ ZŠ Raškovice, včetně řešení bezbariérovosti“ CHYBÍ 05.08.2019 Nezveřejněna
Provádění služeb technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP v rámci stavby „Obec Raškovice – Stavební úpravy – nadstavba a přístavba pavilonu „A“ ZŠ Raškovice, včetně řešení bezbariérovosti“ CHYBÍ 05.08.2019 Nezveřejněna
Kompostéry pro občany obce Raškovice - III. etapa. CHYBÍ 23.05.2019 Nezveřejněna
Dodávka hasičské cisterny 10.08.2018 20.09.2018 Nezveřejněna
Protipovodňová opatření obce Raškovice 01.08.2017 12.09.2018 Nezveřejněna
„Bezpečný a bezbariérový chodník v obci Raškovice“ 30.05.2018 13.06.2018 Nezveřejněna
„Stavební úpravy Mateřské školy v Raškovicích“ 07.06.2018 13.06.2018 Nezveřejněna
Raškovice – Folvark, prodloužení vodovodu a kanalizace 14.12.2018 20.02.2018 Nezveřejněna
Zpracování projektové dokumentace na Kulturní a komunitní centrum obce Raškovice – kulturní dům Obecník 08.02.2018 20.02.2018 Nezveřejněna
Kanalizace Raškovice, II. etapa, Adámkova cesta 15.12.2017 26.06.2017 Nezveřejněna
Rekonstrukce místních komunikací v Raškovicích 2016 05.09.2016 13.09.2016 Nezveřejněna
„Bezpečné a bezbariérové chodníky v obci Raškovice“ 25.07.2016 22.08.2016 Nezveřejněna
DOVYBAVENÍ SBĚRNÉHO DVORU RAŠKOVICE 08.08.2016 15.08.2016 Nezveřejněna
Obec Raškovice - Víceúčelová sportovní hala 05.06.2015 28.01.2016 Nezveřejněna