Výpis systémových zpráv

Obec Děpoltovice

Název smlouvy Datum uzavření smlouvy Datum vložení Stav v ISRS
Oprava místní komunikace na parcele číslo 1356/1 v k.ú. Děpoltovice 26.08.2019 16.12.2019 Nezveřejněna
Oprava místní komunikace 05.10.2018 31.12.2018 Nezveřejněna
III/2206 Modernizace silnice průtah Děpoltovice - SO: 102 Chodníky, SO: 401 Osvětlení míst pro přecházení 29.03.2018 31.12.2018 Nezveřejněna