Výpis systémových zpráv

Město Kosmonosy

Název smlouvy Datum uzavření smlouvy Datum vložení Stav v ISRS
Cyklostezka Kosmonosy Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo ze dne 25.2.2019 30.09.2019 14.10.2019 Nezveřejněna
Rekonstrukce místních komunikací v lokalitě pod zámkem, Kosmonosy 08.07.2019 13.08.2019 Nezveřejněna
Smlouva o dílo I.etapa rekonstrukce lokality pod zámkem 08.07.2019 11.07.2019 Nezveřejněna
Cyklostezka Kosmonosy Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 25.2.2019 03.07.2019 11.07.2019 Nezveřejněna
Výměna kabeláže a osvětlovacích bodů v sídlišti Pod Koupalištěm v Kosmonosích 02.04.2019 03.04.2019 Nezveřejněna
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených dodávek zemního plynu, maloodběr, velkoodběr 04.03.2019 12.03.2019 Nezveřejněna
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí 04.03.2019 12.03.2019 Nezveřejněna
„Zajištění úklidu, zimní sjízdnosti a údržby veřejné zeleně ve městě Kosmonosy“ 30.11.2017 11.03.2019 Nezveřejněna
Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytování služeb ze dne 4.4.2018 27.02.2019 11.03.2019 Nezveřejněna
Smlouva o provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů 27.02.2018 11.03.2019 Nezveřejněna
„Cyklostezka Kosmonosy - TDI, BOZP“ 25.02.2019 01.03.2019 Nezveřejněna
„Cyklostezka Kosmonosy“ 25.02.2019 01.03.2019 Nezveřejněna
Cyklostezka Kosmonosy 25.02.2019 27.02.2019 Nezveřejněna
Projektová dokumentace na přestavbu koupaliště Kosmonosy 22.10.2018 23.10.2018 Nezveřejněna
Stavební úpravy ambitů LORETY, střecha, fasáda v k.ú. Kosmonosy 22.05.2018 21.06.2018 Nezveřejněna
Dodávka a instalace dvou herních sestav do areálu koupaliště Kosmonosy 04.06.2018 08.06.2018 Nezveřejněna
Úprava terénu na jihozápadní straně zámku Kosmonosy 16.05.2018 16.05.2018 Nezveřejněna
Kompostování bioodpadu v Kosmonosích - dodávka kompostérů a štěpkovače 03.05.2018 16.05.2018 Nezveřejněna
Oprava komunikací v k.ú. Kosmonosy a Horní Stakory 24.04.2018 16.05.2018 Nezveřejněna
Kupní smlouva profesionální univerzální stroj VITRA 2037 04.04.2018 18.04.2018 Nezveřejněna
Sběr, svoz a odstraňování odpadů ve městě Kosmonosy 04.04.2018 09.04.2018 Nezveřejněna
Sběr, svoz a odstraňování odpadů ve městě Kosmonosy 04.04.2018 05.04.2018 Nezveřejněna
Smlouva o provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů 01.03.2018 16.03.2018 Nezveřejněna
Oprava chodníků a vjezdů před areálem hřbitova, Kosmonosy 13.03.2018 16.03.2018 Nezveřejněna
Výklenkové kaple v Lipách, Kosmonosy 21.12.2017 08.01.2018 Nezveřejněna
Realizace městského kamerového dohledového systému 12.12.2017 20.12.2017 Nezveřejněna
Smlouva o poskytování služeb 30.11.2017 04.12.2017 Nezveřejněna
Smlouva o sdružených dodávkách elektrické energie v hladině NN 04.10.2017 17.10.2017 Nezveřejněna
Stavební úpravy objektu Lorety v k.ú. Kosmonosy 05.04.2017 20.09.2017 Nezveřejněna
Výstavba vodovodu Chaloupky 10.07.2017 13.07.2017 Nezveřejněna