Výpis systémových zpráv

Město Rožnov pod Radhoštěm

Název smlouvy Datum uzavření smlouvy Datum vložení Stav v ISRS
Modernizace a zefektivnění výkonu veřejné správy ve městě Rožnov pod Radhoštěm - část IX. - 3 28.05.2018 25.06.2018 Nezveřejněna
Rozšíření separace a svozu biologických odpadů ve městě Rožnov pod Radhoštěm II. etapa - dodávka nádob na bioodpad 09.04.2018 02.05.2018 Nezveřejněna
NAKLÁDÁNÍ S BIOLOGICKÝM ODPADEM PRODUKOVANÝM MĚSTEM ROŽNOV POD RADHOŠTĚM 02.05.2018 02.05.2018 Nezveřejněna
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2017 CHYBÍ 09.04.2018 Nezveřejněna
Rožnov pod Radhoštěm, rozšíření kanalizace, Lokalita Rybníčky, ul. Slezská, ul.Příčná 12.10.2017 04.04.2018 Nezveřejněna
Dodávka archivačních pojízdných regálů pro MÚ Rožnov p.R. 16.03.2018 21.03.2018 Nezveřejněna
Obnova kamenného kříže na hřbitově v Tylovicích 31.01.2018 21.03.2018 Nezveřejněna
Modernizace a zefektivnění výkonu veřejné správy ve městě Rožnov pod Radhoštěm - část VII. 04.12.2017 04.01.2018 Nezveřejněna
Modernizace a zefektivnění výkonu veřejné správy ve městě Rožnov pod Radhoštěm - část V. 06.11.2017 28.11.2017 Nezveřejněna
Modernizace a zefektivnění výkonu veřejné správy ve městě Rožnov pod Radhoštěm - část X. 16.11.2017 24.11.2017 Nezveřejněna
Modernizace a zefektivnění výkonu veřejné správy ve městě Rožnov pod Radhoštěm - část VI. 30.10.2017 24.11.2017 Nezveřejněna
Modernizace a zefektivnění výkonu veřejné správy ve městě Rožnov pod Radhoštěm - část IV. 08.11.2017 24.11.2017 Nezveřejněna
Modernizace a zefektivnění výkonu veřejné správy ve městě Rožnov pod Radhoštěm - část VIII. 30.10.2017 24.11.2017 Nezveřejněna
Modernizace a zefektivnění výkonu veřejné správy ve městě Rožnov pod Radhoštěm - část I. 27.10.2017 20.11.2017 Nezveřejněna
Zpevněná plocha na parc. č. st. 59 a 59/1, MŠ Na Zahradách č.p. 644, Rožnov pod Radh. 13.11.2017 15.11.2017 Nezveřejněna
Inženýrské sítě Kramolišov – 4. etapa, SO 04 Komunikace a zpevněné plochy – úsek B 08.09.2017 04.10.2017 Nezveřejněna
Prodloužení splaškové kanalizace Rožnov p. R. - ul. Na Pařeničkách a Prodloužení vodovodu Rožnov p. R – ul. Na Pařeničkách 07.09.2015 04.10.2017 Nezveřejněna
Oprava povrchů komunikací Tyršovo nábřeží a ul. 5. května 07.12.2016 04.10.2017 Nezveřejněna
Oprava komunikace na ul. Travinářská 07.12.2016 04.10.2017 Nezveřejněna
Oprava zvonice na márnici v Tylovicích 07.06.2017 02.10.2017 Nezveřejněna
Opravy komunikací v majetku města 2017 02.10.2017 02.10.2017 Nezveřejněna
Celoroční údržba zeleně na vyhrazených travnatých plochách na území města Rožnov pod Radhoštěm 21.06.2017 02.10.2017 Nezveřejněna
Oprava chodníků na ul. Kulturní a Bayerova 03.07.2017 02.10.2017 Nezveřejněna
Nákup víceúčelového komunálního traktoru s příslušenstvím 2017 22.08.2017 02.10.2017 Nezveřejněna
Správa a provoz veřejného pohřebiště v Rožnově pod Radhoštěm - Láň 26.06.2017 02.10.2017 Nezveřejněna
Oprava střechy tělocvičny Základní školy 5. května 1700, Rožnov p. R. 07.09.2017 02.10.2017 Nezveřejněna
Reklamní propagační předměty na oslavy 750 let města 13.04.2017 02.10.2017 Nezveřejněna
Oprava chodníků na sídlišti Písečný 22.08.2017 02.10.2017 Nezveřejněna
Oprava lodžií BD Svazarmovská 1684, Rožnov p. R. 14.09.2017 02.10.2017 Nezveřejněna
Dodávka 25 ks počítačových sestav 13.09.2017 02.10.2017 Nezveřejněna