Výpis systémových zpráv

Město Rožnov pod Radhoštěm

Název smlouvy Datum uzavření smlouvy Datum vložení Stav v ISRS
Dodávka archivačních pojízdných regálů pro MÚ Rožnov p.R II. 10.07.2017 02.10.2017 Nezveřejněna
Oprava jednotné kanalizace 2017 22.08.2017 02.10.2017 Nezveřejněna
Oprava komunikace na ulici 1. máje k č.p. 1159 a č.p. 1160 v Rožnově pod Radhoštěm 25.07.2017 02.10.2017 Nezveřejněna
Zpevněné plochy na hřbitově - Tylovice 10.08.2017 02.10.2017 Nezveřejněna
Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu města Rožnov pod Radhoštěm 25.07.2017 02.10.2017 Nezveřejněna
Oprava mostu ev. č. Rm-007-Ha přes Hážovický potok v Rožnov pod Radhoštěm 25.07.2017 02.10.2017 Nezveřejněna
Celoroční údržba zeleně na vyhrazených travnatých plochách na území města Rožnov pod Radhoštěm 2017 - II. 16.08.2017 02.10.2017 Nezveřejněna
Nákup SW energetického managementu a zpracování metodiky pro zavedení energetického managementu v Rožnově pod Radhoštěm 08.09.2017 02.10.2017 Nezveřejněna
"Dočasné veřejné WC - parkoviště VMP, Palackého ul., Rožnov pod Radhoštěm" - objekt 01-Příprava území, demolice stáv. objektu, přípojky inženýrských sítí a chodník a objekt 04-Dokončovací práce 17.07.2017 06.09.2017 Nezveřejněna
Zateplení pavilonu MŠ, 1. máje 864, Rožnov p.R. 05.09.2017 06.09.2017 Nezveřejněna
Úpravy interiéru budovy Městské policie v Rožnově pod Radhoštěm - vybavení šaten 25.03.2017 28.06.2017 Nezveřejněna
Energetické úspory a úpravy interiéru budovy městské policie Rožnov pod Radhoštěm CHYBÍ 28.06.2017 Nezveřejněna
Kulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm - projekční práce CHYBÍ 22.06.2017 Nezveřejněna
Přístavba knihovny v Rožnově pod Radhoštěm-projekční práce CHYBÍ 22.06.2017 Nezveřejněna
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2018-2019 03.05.2017 19.05.2017 Nezveřejněna
Zajištění provozování sběrného dvoru pro město Rožnov p. R. 22.11.2013 15.01.2016 Nezveřejněna
Karlův kopec – obnova zeleně kolem lázeňského chodníku k Jurkovičově rozhledně 21.07.2015 21.07.2015 Nezveřejněna
„Zahrady a dětská hřiště v přírodním stylu v mateřských školách v Rožnově pod Radhoštěm“ a „Zelená zahrada – zahrada objevů“ 08.07.2014 23.06.2015 Nezveřejněna
Revitalizace zeleně hřbitova na ulici 5.května v Rožnově pod Radhoštěm 04.02.2014 17.04.2015 Nezveřejněna