Výpis systémových zpráv

Obec Holasovice

Název smlouvy Datum uzavření smlouvy Datum vložení Stav v ISRS
Muzeum Slezský venkov Holasovice aneb Jak se žilo a žije v česko-polském příhraničí 28.04.2015 05.10.2018 Nezveřejněna
Kanalizace a ČOV Holasovice, 2. etapa, 2. část ( zbylá část ) TVRD Loděnice – ul. Záhumenní 20.06.2014 05.10.2018 Nezveřejněna
KANALIZACE A ČOV HOLASOVICE, 2. etapa 14.11.2013 05.10.2018 Nezveřejněna
Zhotovení projektové dokumentace pro akci: Holasovice – odkanalizování a čištění OV částí Štemplovec a Kamenec 15.06.2017 05.10.2018 Nezveřejněna
Zhotovení projektové dokumentace pro akci: Lávka přes řeku Opavu v Holasovicích 09.10.2017 05.10.2018 Nezveřejněna
Komunikace Holasovice parc.č.582/4 Technická vybavenost Holasovice lokalita Dolní Kravín 07.09.2018 05.10.2018 Nezveřejněna
Chodník a cyklostezka Holasovice - Loděnice 05.09.2018 16.09.2018 Nezveřejněna
Loděnice č. 5, Stavební úpravy RD za účelem zřízení knihovny a 3 bytových jednotek - ZDRAVOTECHNIKA CHYBÍ 17.04.2018 Nezveřejněna
„Zklidnění dopravy v obci Holasovice" 16.12.2016 06.02.2018 Nezveřejněna
„Kanalizace a ČOV Holasovice – 3. etapa“ 25.11.2016 06.02.2018 Nezveřejněna
Veřejné osvětlení v Holasovicích 09.05.2017 06.12.2017 Nezveřejněna
Stavební úpravy RD spojené se změnou užívání – obecní dům, k.ú. Štemplovec, parc. č. 24 30.10.2012 25.01.2016 Nezveřejněna
Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany v obci Holasovice 14.11.2012 25.01.2016 Nezveřejněna
Stavební úpravy barokní stodoly v Holasovicích 05.04.2013 25.01.2016 Nezveřejněna
Obnova objektu hasičské zbrojnice v Loděnici 07.05.2013 25.01.2016 Nezveřejněna
Sokolovna Holasovice - střecha 27.01.2014 25.01.2016 Nezveřejněna
Obnova zeleně v obci Holasovice 25.09.2014 25.01.2016 Nezveřejněna