Výpis systémových zpráv

Město Dolní Benešov

Název smlouvy Datum uzavření smlouvy Datum vložení Stav v ISRS
Projektová dokumentace pro Přístavbu tělocvičny ZŠ Dolní Benešov CHYBÍ 27.03.2020 Nezveřejněna
Odvodnění a rozšíření místního hřbitova v Dolním Benešově, SO 02 – Oplocení a CHYBÍ 19.11.2019 Nezveřejněna
Rekonstrukce VO a MR na ul. Na Mexiku v obci Dolní Benešov CHYBÍ 02.10.2018 Nezveřejněna
Úprava havarijního stavu povrchu cyklochodníku kolem zemědělského dvoru Moravec v Dolním Benešově CHYBÍ 26.09.2018 Nezveřejněna
Pořízení komunálního traktoru pro město Dolní Benešov CHYBÍ 24.08.2018 Nezveřejněna
Úprava chodníku Zábřeh u Hlučína CHYBÍ 27.02.2018 Nezveřejněna
Přístavba odborných učeben a stavební úpravy ZŠ Dolní Benešov a položkový rozpočet pro výběrové řízení pro výběr zhotovitele stavby CHYBÍ 21.12.2017 Nezveřejněna
Úprava havarijního stavu povrchu místní komunikace na ulici Lesní v Dolním Benešově CHYBÍ 29.11.2017 Nezveřejněna
Energetické úspory objektu č. p. 306 v Dolním Benešově 22.05.2017 24.11.2017 Nezveřejněna
Dopravní automobil pro JSDHO Dolní Benešov CHYBÍ 23.10.2017 Nezveřejněna
Vybavení a zařízení míst. č. 1.33, 1.42 a 1.43 včetně montáže, dopravy a manipulace v rámci projektu Rekonstrukce budovy šaten a sociálního zázemí ve sportovním areálu v Dolním Benešově CHYBÍ 10.10.2017 Nezveřejněna
Projektová dokumentace pro přístavbu odborných učeben a stavební úpravy ZŠ Dolní Benešov CHYBÍ 12.01.2017 Nezveřejněna
Rekonstrukce budovy šaten a sociálního zázemí ve sportovním areálu v Dolním Benešově 30.11.2016 12.12.2016 Nezveřejněna
Oprava oplocení u základní školy v Dolním Benešově CHYBÍ 28.11.2016 Nezveřejněna
Dodávka jednoho devítimístného dodávkového motorového vozidla s příslušenstvím 06.06.2016 06.06.2016 Nezveřejněna
Cyklotrasa Zábřeh - Kouty 18.05.2016 18.05.2016 Nezveřejněna
Komunikace a úprava zpevněných ploch - Osada Míru, Dolní Benešov - 2. etapa 18.05.2016 18.05.2016 Nezveřejněna
Zateplení bytového domu - Dolní Benešov, Osada Míru č.p. 308 16.05.2016 16.05.2016 Nezveřejněna