Výpis systémových zpráv

Obec Mořkov

Název smlouvy Datum uzavření smlouvy Datum vložení Stav v ISRS
Oprava prostor kuchyně a přípraven jídel v MŠ Mořkov - etapa 1. a etapa 2. 24.05.2019 24.05.2019 Nezveřejněna
Opravy MK 2019 Mořkov 01.04.2019 03.04.2019 Nezveřejněna
Chodník a odvodnění na ulici Nádražní a Horní, Mořkov 29.08.2018 04.10.2018 Nezveřejněna
Společná stezka pro chodce a cyklisty, Mořkov 11.09.2018 04.10.2018 Nezveřejněna
Oprava povrchu silnice II/483 Mořkov, průtah 13.08.2018 04.10.2018 Nezveřejněna
SOD - Přístavba a stavební úpravy MŠ v Mořkově 20.03.2018 04.10.2018 Nezveřejněna
Osazení cvičebních prvků pro seniory 19.06.2018 30.07.2018 Nezveřejněna
Mořkov - Dopravní automobil s přívěsem nákladním 21.06.2018 21.06.2018 Nezveřejněna
Úprava ploch ve dvoře Základní školy Mořkov 11.05.2018 11.05.2018 Nezveřejněna
Opravy MK 2018 v obci Mořkov 12.03.2018 28.03.2018 Nezveřejněna
Oprava tribuny hřiště TJ Mořkov 30.05.2017 01.11.2017 Nezveřejněna
Oprava fasády objektu hasičské zbrojnice, Mořkov 21.09.2017 22.09.2017 Nezveřejněna
Přístavba sociálního zařízení hřiště TJ Mořkov 12.07.2017 23.08.2017 Nezveřejněna
Rekonstrukce sociálního zařízení u tělocvičny ZŠ 28.06.2017 23.08.2017 Nezveřejněna
Oprava fasády ZS Mořkov 28.06.2017 30.06.2017 Nezveřejněna
Opravy vybraných úseků MK 2017 08.03.2017 15.03.2017 Nezveřejněna
Zhotovení střechy na budově č.p.498, Mořkov 08.03.2017 09.03.2017 Nezveřejněna
Oprava fasády původní budovy školy Mořkov 07.03.2017 07.03.2017 Nezveřejněna
Kupní smlouva - sypač 15.09.2016 21.11.2016 Nezveřejněna
Stavební úpravy objektu původní budovy školy Mořkov - Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 8.3.2016 13.07.2016 22.08.2016 Nezveřejněna
Rekonstrukce MK ulice Dolní ve směru Na Lán - Dodatek č. 1 08.06.2016 15.08.2016 Nezveřejněna
Rekonstrukce MK ulice Dolní ve směru Na Lán 07.03.2016 14.03.2016 Nezveřejněna
Novostavba skladového objektu v areálu SD v Mořkově 19.06.2015 07.03.2016 Nezveřejněna
Odvodnění ulice Zahradní 14.08.2013 07.03.2016 Nezveřejněna
Mobilní kompostovací zařízení 10.12.2013 07.03.2016 Nezveřejněna
Stavební úpravy sociálního zařízení - 1.NP původní budova školy 29.07.2015 07.03.2016 Nezveřejněna
Opravy vybraných úseků MK 02.03.2015 07.03.2016 Nezveřejněna
prosévací rotační síto včetně příslušenství 29.02.2016 07.03.2016 Nezveřejněna
Dodávka a položení 600 ks silničních panelů 12.02.2015 07.03.2016 Nezveřejněna