Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Smlouvy organizace: Město Město Albrechtice

Výpis systémových zpráv

Město Město Albrechtice

Název smlouvy Datum uzavření smlouvy Datum vložení Stav v ISRS
Svoz a likvidace komunálního odpadu 13.10.2021 27.10.2021 Nezveřejněna
Rekonstrukce kalového hospodářství ČOV Město Albrechtice 26.04.2021 18.05.2021 Nezveřejněna
Chodník ulice Tyršova 13.07.2020 29.03.2021 Nezveřejněna
Těžba dříví a přibližování na odvozní místo v lesích města Město Albrechtice 01.03.2021 12.03.2021 Nezveřejněna
Zámek Linhartovy, stavební úpravy – 3. etapa III 29.06.2020 10.02.2021 Nezveřejněna
Zalesňování v lesích města Město Albrechtice 2021 – 2022 27.01.2021 09.02.2021 Nezveřejněna
Měšťanský dům Město Albrechtice nám. ČSA 22 - opakovaná 05.01.2021 07.01.2021 Nezveřejněna
Cyklostezka Město Albrechtice - Třemešná 03.09.2020 09.09.2020 Nezveřejněna
Zámek Linhartovy, stavební úpravy – 3. etapa III – TDS 20.07.2020 27.07.2020 Nezveřejněna
PD - Vodovodní řád Město Albrechtice - Opavice - Linhartovy 29.04.2020 07.05.2020 Nezveřejněna
Projektová dokumentace - Autobusové stanoviště Město Albrechtice 29.04.2020 07.05.2020 Nezveřejněna
Těžba dříví a přibližování na OM v lesích města Město Albrechtice - 2019 - 1. pol. 2020 04.12.2019 05.03.2020 Nezveřejněna
Dodávka kolového traktoru 22.07.2019 27.02.2020 Nezveřejněna
Dodávka Studie optimalizace systému nakládání s odpady ve Městě Albrechticích 20.08.2019 27.02.2020 Nezveřejněna
Dohled nad účetní jednotkou 05.08.2019 27.02.2020 Nezveřejněna
Dostavba kanalizačního systému města Město Albrechtice - I. etapa 21.12.2016 19.11.2019 Nezveřejněna
Opravva komunikace a chodníku ul. Petra Bezruče Město Albrechtice r. 2018 18.08.2018 11.11.2019 Nezveřejněna
Veřejná zakázka malého rozsahu na služby právního zástupce 23.01.2019 11.11.2019 Nezveřejněna
OPRAVA PLOCHÉ STŘECHY ZÁKLADNÍ ŠKOLY OPAVICKÉ 1, MĚSTO ALBRECHTICE 20.06.2019 21.06.2019 Nezveřejněna
Protipovodňová opatření města Město Albrechtice 20.08.2018 05.06.2019 Nezveřejněna
Těžba dříví a přibližování na OM v lesích města Město Albrechtice v roce 2017 a 2018 23.06.2017 20.05.2019 Nezveřejněna
OLH a hajný v lesích města Město Albrechtice 27.12.2016 20.05.2019 Nezveřejněna
Oplocování v lesích města Město Albrechtice v roce 2018 24.01.2018 20.05.2019 Nezveřejněna
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2018/05/VV 05.11.2018 27.12.2018 Nezveřejněna
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2018/02/VV 02.10.2018 10.10.2018 Nezveřejněna
Dovybavení odpadového centra Města Albrechtice 01.10.2018 01.10.2018 Nezveřejněna
Rozšíření separace odpadů ve městě Město Albrechtice 01.10.2018 01.10.2018 Nezveřejněna
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2018/03/VV 31.07.2018 07.09.2018 Nezveřejněna
REKONSTRUKCE CHODNÍKU A ZASTÁVEK, OPRAVA CHODNÍKU NA ULICI OPAVICKÁ, MĚSTO ALBRECHTICE 09.08.2018 30.08.2018 Nezveřejněna
Oprava komunikace a chodníku ul. Petra Bezruče město Albrechtice r. 2018 19.08.2018 30.08.2018 Nezveřejněna