Výpis systémových zpráv

Obec Ostrožská Nová Ves

Název smlouvy Datum uzavření smlouvy Datum vložení Stav v ISRS
Areál Obecního úřadu Ostrožská Nová Ves - dodatek č.4 05.09.2017 18.09.2017 Nezveřejněna
Areál Obecního úřadu Ostrožská Nová Ves 11.07.2017 21.07.2017 Nezveřejněna
Stavební úpravy místní komunikace a chodníky 27.06.2017 13.07.2017 Nezveřejněna
Oprava chodníku ul. Osvobození- I. část a II. část 13.06.2017 13.07.2017 Nezveřejněna
Rekonstrukce ul. Sadová v Ostrožské Nové Vsi 07.07.2017 13.07.2017 Nezveřejněna
Areál Obecního úřadu Ostrožská Nová Ves - smlouva o dílo 11.03.2016 05.05.2017 Nezveřejněna
Areál Obecního úřadu Ostrožská Nová Ves - dodatek č.3 19.04.2017 02.05.2017 Nezveřejněna
Areál Obecního úřadu Ostrožská Nová Ves - dodatek č.2 06.12.2016 02.05.2017 Nezveřejněna
Areál Obecního úřadu Ostrožská Nová Ves - dodatek č.1 18.08.2016 02.05.2017 Nezveřejněna
ZTV - prodloužení ulice Školní,Ostrožská Nová Ves 29.09.2016 13.10.2016 Nezveřejněna
Ostrožská Nová Ves, ZTI v ulici Polní 04.05.2016 13.10.2016 Nezveřejněna
Stavební úpravy ulice Nádražní 16.05.2016 13.10.2016 Nezveřejněna
Stavební úpravy místní komunikace ul. Padělky a Kopanice v Ostrožské Nové Vsi, stavební úpravy napojení panelové cesty na komunikaci ul. Lhotská 18.08.2016 13.10.2016 Nezveřejněna
STAVEBNÍ ÚPRAVY - Sakrální architektura/výklenková kaple parc. č. 7314 v k. ú. Ostrožská Nová Ves 26.04.2016 13.10.2016 Nezveřejněna
Poskytnutí investičního úvěru 07.06.2016 07.06.2016 Nezveřejněna
Oprava zdi hřbitova Ostrožská Nová Ves - I. etapa 19.04.2016 26.04.2016 Nezveřejněna
Rozšíření hřbitova - urnová část 19.04.2016 26.04.2016 Nezveřejněna
Výstavba chodníku ke koupališti v Ostrožské Nové Vsi 19.04.2016 26.04.2016 Nezveřejněna
Oprava chodníků a parkovacích ploch 2013 13.09.2013 14.04.2016 Nezveřejněna
Provozování a správa VO v Ostzrožské Nové Vsi 25.01.2013 14.04.2016 Nezveřejněna
Oprava chodníků ulice Kunovská, Nádražní 12.09.2013 14.04.2016 Nezveřejněna
3ks zastávkových přístřešků 03.10.2012 14.04.2016 Nezveřejněna
Ostrožská Nová Ves- oprava kanalizace v silnici I/55 ul. Dědina 22.05.2012 14.04.2016 Nezveřejněna
Přeložka zařízení distribuční soustavy E.ON 02.10.2012 14.04.2016 Nezveřejněna
I/55 Ostrožská Nová Ves, průtah-doplňkové konstrukce - obruby- chodníky a vjezdy 24.08.2012 14.04.2016 Nezveřejněna
I/55 Ostrožská Nová Ves, průtah- C106A- chodníky a vjezdy 18.09.2012 14.04.2016 Nezveřejněna
Opravy chodníků Ostrožská Nová Ves 2012 04.09.2012 14.04.2016 Nezveřejněna
Zavedení separace biologicky rozložitelných odpadů 20.12.2013 14.04.2016 Nezveřejněna
Systém sběrných dvorů Ostrožská Nová Ves 16.12.2013 14.04.2016 Nezveřejněna
TDI stavby Areál obecního úřadu Ostrožská Nová Ves 17.02.2016 14.04.2016 Nezveřejněna