Výpis systémových zpráv

Město Moravské Budějovice

Název smlouvy Datum uzavření smlouvy Datum vložení Stav v ISRS
Rekonstrukce kulturního domu v Jackově CHYBÍ 16.01.2020 Nezveřejněna
Rekonstrukce bytu č. p. 57 CHYBÍ 12.11.2019 Nezveřejněna
Posílení sběru separovaných odpadů ve městě Moravské Budějovice CHYBÍ 31.10.2019 Nezveřejněna
Obnova hlavní budovy zámku CHYBÍ 24.10.2019 Nezveřejněna
Oprava kulturního domu Vesce CHYBÍ 16.10.2019 Nezveřejněna
Modernizace hřiště ZŠ Havlíčkova Moravské Budějovice CHYBÍ 11.10.2019 Nezveřejněna
PD-Rekonstrukce technologie bazénu v areálu koupaliště CHYBÍ 07.08.2019 Nezveřejněna
Půdní vestavba budovy "A" ZŠ T. G. Masaryka CHYBÍ 18.06.2019 Nezveřejněna
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí v předpokládaném souhrnném množství 2250 MWh pro rok 2020 CHYBÍ 14.06.2019 Nezveřejněna
Modernizace VO ve městě – RVO Komenského, Moravské Budějovice CHYBÍ 16.05.2019 Nezveřejněna
Obnova oken hlavní budovy zámku CHYBÍ 08.04.2019 Nezveřejněna
Rekonstrukce MKS Beseda – dokončení 1.PP CHYBÍ 19.03.2019 Nezveřejněna
Audit – ověření účetní závěrky a účetnictví roku 2017 u příspěvkové organizace MKS Beseda 01.11.2018 06.12.2018 Nezveřejněna
PD - Modernizace městského parku a areálu letního kina CHYBÍ 04.10.2018 Nezveřejněna
Výsadba zeleně v ul. Pražská, Fišerova, K Cihelně, Jechova a Šindelářova CHYBÍ 22.08.2018 Nezveřejněna
PD - Rekonstrukce TI v lokalitě Mexiko CHYBÍ 22.08.2018 Nezveřejněna
WC pro veřejnost na hřbitově 10.08.2018 22.08.2018 Nezveřejněna
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2019 CHYBÍ 14.06.2018 Nezveřejněna
Oprava hasičských zbrojnic v Jackově a Vraníně CHYBÍ 28.05.2018 Nezveřejněna
Modernizace VO Lažínky – IV. etapa - rozšíření CHYBÍ 28.05.2018 Nezveřejněna
Oprava chodníků v k.ú. Moravské Budějovice 22.05.2018 28.05.2018 Nezveřejněna
Rekonstrukce kotelny zimního stadionu CHYBÍ 28.05.2018 Nezveřejněna
Světelné ukazatele pro lední hokej – zimní stadion Moravské Budějovice CHYBÍ 18.05.2018 Nezveřejněna
Oprava hasičské zbrojnice v Lažínkách CHYBÍ 18.05.2018 Nezveřejněna
Výměna svítidel RVO 1. máje a RVO Kozinova, Moravské Budějovice CHYBÍ 16.05.2018 Nezveřejněna
Obnova vnějších omítek a nátěrů zámeckých koníren a obnova oken hlavní budovy zámku CHYBÍ 16.05.2018 Nezveřejněna
PD - Oprava bazénu ZŠ Havlíčkova CHYBÍ 20.03.2018 Nezveřejněna
Modernizace VO - ul. Chelčického CHYBÍ 20.03.2018 Nezveřejněna
Rekonstrukce MKS Beseda 07.02.2018 20.02.2018 Nezveřejněna
Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice - náměstí Míru, ul. 1.máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského. 25.10.2017 01.12.2017 Nezveřejněna