Výpis systémových zpráv

Obec Sudoměřice

Název smlouvy Datum uzavření smlouvy Datum vložení Stav v ISRS
Rekonstrukce a výstavba chodníků Sudoměřice 31.07.2017 14.03.2019 Nezveřejněna
Přístavba tělocvičny ZŠ Sudoměřice, SO.02 Přeložka kanalizace 15.06.2018 10.01.2019 Nezveřejněna
DI Sudoměřice - Díly za Zahradou II.etapa, prodloužení komunikace 15.11.2017 18.04.2018 Nezveřejněna
„Rozšíření sběru bioodpadu v obci Sudoměřice“ 15.11.2017 18.04.2018 Nezveřejněna
Smlouva o dílo - firma Horáček 15.11.2017 16.11.2017 Nezveřejněna
Rozšíření sběru bioodpadu v obci Sudoměřice 15.11.2017 15.11.2017 Nezveřejněna
"Rekonstrukce smuteční síně Sudoměřice" 31.10.2016 03.11.2016 Nezveřejněna