Výpis systémových zpráv

Obec Sudoměřice

Název smlouvy Datum uzavření smlouvy Datum vložení Stav v ISRS
Oprava střechy bývalého panského statku - I.etapa 09.03.2020 09.03.2021 Nezveřejněna
Protierozní vegetační pásy v k.ú. Sudoměřice 07.07.2020 20.07.2020 Nezveřejněna
„Přístavba tělocvičny základní školy Sudoměřice“ 09.07.2020 16.07.2020 Nezveřejněna
Navýšení kapacity kompostárny obce Sudoměřice 07.08.2015 02.07.2020 Nezveřejněna
ÚSPORA ENERGIÍ - OBECNÍ HOSPODA - SUDOMĚŘICE 17.08.2015 02.07.2020 Nezveřejněna
Rekonstrukce a výstavba chodníků Sudoměřice 31.07.2017 14.03.2019 Nezveřejněna
Přístavba tělocvičny ZŠ Sudoměřice, SO.02 Přeložka kanalizace 15.06.2018 10.01.2019 Nezveřejněna
DI Sudoměřice - Díly za Zahradou II.etapa, prodloužení komunikace 15.11.2017 18.04.2018 Nezveřejněna
„Rozšíření sběru bioodpadu v obci Sudoměřice“ 15.11.2017 18.04.2018 Nezveřejněna
Smlouva o dílo - firma Horáček 15.11.2017 16.11.2017 Nezveřejněna
Rozšíření sběru bioodpadu v obci Sudoměřice 15.11.2017 15.11.2017 Nezveřejněna
"Rekonstrukce smuteční síně Sudoměřice" 31.10.2016 03.11.2016 Nezveřejněna