Výpis systémových zpráv

Obec Zaječí

Název smlouvy Datum uzavření smlouvy Datum vložení Stav v ISRS
Rekonstrukce a snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení v obci Zaječí 10.05.2021 10.05.2021 Nezveřejněna
Traktor včetně příslušenství 14.04.2021 14.04.2021 Nezveřejněna
Zaječí - ul. Školní, bezbariérový přístup k ZŠ a zpevněné plochy 10.11.2020 01.09.2020 Nezveřejněna
Zaječí - Příjezd a plocha v areálu SK 03.06.2019 03.07.2019 Nezveřejněna
Stavební úpravy sokolovny Zaječí - sál a související prostory 13.06.2019 03.07.2019 Nezveřejněna
„ZAJEČÍ – ZŘÍZENÍ MOKŘADU, OBNOVA VODNÍ PLOCHY V KRAJINĚ“ 10.12.2013 11.06.2019 Nezveřejněna
Výměna kotlů a regulace na ZŠ Zaječí 15.01.2019 12.03.2019 Nezveřejněna
Souvislá údržba chodníků v obci Zaječí a celoplošná oprava zámkové dlažby vozovky v ulici Domky 31.07.2016 10.02.2019 Nezveřejněna
Pojďme plnit dětská přání 30.11.2013 10.02.2019 Nezveřejněna
Zpevnění povrchu ulice Pod Vodojemem v Zaječí 21.11.2018 10.02.2019 Nezveřejněna
Zlepšení tepelně technických vlastností budovy mateřské školy v obci Zaječí 30.11.2013 10.02.2019 Nezveřejněna
Projekt pro revitalizaci Zaječího potoka a revitalizaci LBC 4 – Labutí jezírko 01.02.2019 05.02.2019 Nezveřejněna
Traktor 30.03.2018 24.10.2018 Nezveřejněna
Vybudování ocelového přístřešku ve fotbalovém areálu v Zaječí 16.07.2018 16.10.2018 Nezveřejněna
KOMUNIKACE A INŽENÝRSKÉ SÍTĚ pro obytnou zástavbu v Zaječí 16.01.2018 16.10.2018 Nezveřejněna
Zaječí - ul. Školní, chodník 23.07.2018 24.07.2018 Nezveřejněna
Realizace opatření ÚSES 1. část, k. ú. Zaječí (založení LBC 7, 8, 9, 10, LBK 5b) 28.05.2018 29.05.2018 Nezveřejněna
Výstavba hodového pódia v Zaječí 15.05.2017 16.05.2017 Nezveřejněna
Projekt pro realizaci komunikace a inženýrských sítí Zaječí 20.02.2017 16.01.2017 Nezveřejněna
Oprava povrchu ulice Šakvická v Zaječí 18.10.2016 18.10.2016 Nezveřejněna
Zateplení fasády bytového domu č.p. 227 v Zaječí 10.10.2016 10.10.2016 Nezveřejněna