Výpis systémových zpráv

Obec Týnec

Název smlouvy Datum uzavření smlouvy Datum vložení Stav v ISRS
Kompostéry - obec Týnec 08.04.2021 08.04.2021 Nezveřejněna
Stavební úpravy místní komunikace v ul. Ke Kostelu, Týnec 13.09.2019 23.09.2019 Nezveřejněna
Kulturní dům Týnec - stavební úpravy a zateplení stropu sálu 21.06.2018 04.07.2018 Nezveřejněna
Demolice objektu na p.č. 8 v k.ú. Týnec na Moravě 02.07.2018 03.07.2018 Nezveřejněna
VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ TÝNEC, parc. č. 1567, 1568, k.ú. Týnec na Moravě - 1. etapa 10.10.2017 12.03.2018 Nezveřejněna
Týnec, chodník podél silnice II/424 - II. část 28.03.2017 30.03.2017 Nezveřejněna
Protipovodńová opatření obce Týnec 09.01.2017 19.01.2017 Nezveřejněna
Oprava místní komunikace v ul. Rybáře, Týnec 31.10.2016 02.11.2016 Nezveřejněna
Pořízení DA pro JSDH Týnec CHYBÍ 30.08.2016 Nezveřejněna
Pořízení DA pro JSDH Týnec 30.08.2016 30.08.2016 Nezveřejněna
Rekonstrukce oplocení hřbitova Týnec 16.08.2016 17.08.2016 Nezveřejněna
Oprava místní komunikace "Suchý řádek" 15.07.2015 16.07.2015 Nezveřejněna
Knihovna Týnec "Klub dětských čtenářů" 15.07.2015 15.07.2015 Nezveřejněna
Týnec - Chodník v obci podél silnice II./424 12.11.2014 29.04.2015 Nezveřejněna
Rozšíření separace odpadů a jejich svoz v obci Týnec 10.10.2013 15.04.2015 Nezveřejněna