Výpis systémových zpráv

MĚSTO SVOBODA NAD ÚPOU

Název smlouvy Datum uzavření smlouvy Datum vložení Stav v ISRS
Rekonstrukce chodníků a oprava veřejného osvětlení města Svoboda nad Úpou 19.06.2018 05.12.2018 Nezveřejněna
Hřbitov Maršov - sanace svahu 29.03.2018 29.03.2018 Nezveřejněna
Oprava hřbitovní zdi ve Svobodě nad Úpou - V. etapa 22.03.2018 22.03.2018 Nezveřejněna
Zkvalitnění systému sběru bioodpadu ve Svobodě nad Úpou 22.09.2017 22.09.2017 Nezveřejněna
Protipovodňová opatření pro město Svoboda nad Úpou 14.08.2017 15.08.2017 Nezveřejněna
Zpracování projektové dokumentace – Rekonstrukce objektu 21.06.2017 21.06.2017 Nezveřejněna
Zmapování stávajících kabelových tras VO a jejich zakreslení 12.06.2017 12.06.2017 Nezveřejněna
Oprava hřbitovní zdi ve Svobodě nad Úpou - pokračování IV. etapa 08.06.2017 08.06.2017 Nezveřejněna
Dokončení opravy schodiště na maršovském hřbitově 05.06.2017 05.06.2017 Nezveřejněna
Hasičská zbrojnice na p.p.č.52/1 a 52/3, k.ú. Svoboda nad Úpou 24.04.2017 02.05.2017 Nezveřejněna
Zpracování územního plánu Svoboda nad Úpou 02.05.2017 02.05.2017 Nezveřejněna
Bourací práce na st.p.č 62/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou 13.03.2017 29.03.2017 Nezveřejněna
Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Svoboda nad Úpou 05.10.2016 06.10.2016 Nezveřejněna
Přechody pro chodce a chodníky v k.ú. Maršov II 14.07.2016 14.07.2016 Nezveřejněna
Oprava schodiště k lesnímu hřbitovu (I. etapa) v k.ú. Maršov I 13.07.2016 13.07.2016 Nezveřejněna
Oprava pomníku na lesním hřbitově v k.ú. Maršov I 13.07.2016 13.07.2016 Nezveřejněna
Vybudování víceúčelového hřiště v areálu městského stadionu 01.07.2016 01.07.2016 Nezveřejněna
Demolice výměníku na Rýchorském sídlišti 01.07.2016 01.07.2016 Nezveřejněna
Vegetační úpravy veřejného prostranství - Tyršova ulice 05.05.2016 05.05.2016 Nezveřejněna
Regenerace zeleně v intravilánu města Svoboda nad Úpou 05.05.2016 05.05.2016 Nezveřejněna
Výměna výtahu v objektu Dům s pečovatelskou službou ve Svobodě nad Úpou 21.03.2016 21.03.2016 Nezveřejněna
Zpracování projektové dokumentace na komplexní rekonstrukci Luční ulice 14.03.2016 14.03.2016 Nezveřejněna
Oprava hřbitovní zdi včetně márnice ve Svobodě nad Úpou - III. etapa 01.03.2016 01.03.2016 Nezveřejněna
Oprava dlažby u dětského hřiště na Rýchorském sídlišti 01.03.2016 01.03.2016 Nezveřejněna
Oprava cesty mezi schody ke křížku dolů k chodníku na Sluneční stráni 01.03.2016 01.03.2016 Nezveřejněna
Zpracování projektové dokumentace - Přechody pro chodce v k.ú. Maršov II včetně chodníku 05.05.2015 14.12.2015 Nezveřejněna
Oprava balkónů na objektu Domu s pečovatelskou službou ve Svobodě nad Úpou - ZNOVUZVEŘEJNĚNÍ 04.08.2015 14.12.2015 Nezveřejněna
Sanace opěrné zdi v Luční ulici ve Svobodě nad Úpou 26.10.2015 27.11.2015 Nezveřejněna
Oprava hřbitovní zdi ve Svobodě nad Úpou - II. etapa 03.07.2015 09.10.2015 Nezveřejněna
Zemní a zednické práce v obj. bývalé VS Rýchorské sídliště Svoboda nad Úpou - k.ú. Maršov I 28.07.2015 09.10.2015 Nezveřejněna