Výpis systémových zpráv

Obec Býšť

Název smlouvy Datum uzavření smlouvy Datum vložení Stav v ISRS
Výstavba sportovního hřiště v Bělečku 22.10.2018 10.12.2018 Nezveřejněna
Výstavba sportovního hřiště v Bělečku 22.10.2018 10.12.2018 Nezveřejněna
PD - Stavební úpravy chodníků v obci Býšť a Bělečko 26.09.2018 16.10.2018 Nezveřejněna
Rekonstrukce objektu čp. 79 Hoděšovice 25.09.2018 16.10.2018 Nezveřejněna
Oprava střechy na DPS Hrachoviště 03.05.2018 28.05.2018 Nezveřejněna
Oprava střechy na DPS Hrachoviště 03.05.2018 28.05.2018 Nezveřejněna
Dodatek č. 1 smlouvy - Rozšíření tlakové kanalizace - Hoděšovice, Hrachoviště 27.11.2017 11.01.2018 Nezveřejněna
Býšť, Svoboda - stavba účelové komunikace 03.08.2017 25.10.2017 Nezveřejněna
Rozšíření tlakové kanalizace - Hoděšovice, Hrachoviště 18.08.2017 25.10.2017 Nezveřejněna
Býšť, Svoboda - stavba účelové komunikace 03.08.2017 03.08.2017 Nezveřejněna
Dodávka dopravního automobilu 19.12.2016 25.04.2017 Nezveřejněna
Dešťová kanalizace Bělečko 16.03.2017 25.04.2017 Nezveřejněna
Hoděšovice - oprava místní komunikace na p. p. č. 557/1 02.09.2016 03.10.2016 Nezveřejněna
Dešťová kanalizace - Hoděšovice CHYBÍ 09.09.2016 Nezveřejněna
Hoděšovice - oprava místní komunikace na p. č. 557/1 02.09.2016 09.09.2016 Nezveřejněna
Chodník podél silnice III/29825 v obci Hoděšovice 17.06.2016 17.06.2016 Nezveřejněna
Chodník podél silnice III/29825 v obci Hoděšovice 14.06.2016 17.06.2016 Nezveřejněna
Krajinná zeleň v Býšti 22.08.2014 29.03.2016 Nezveřejněna
Kompostárna Býšť - plocha do 150 t/rok 29.03.2016 29.03.2016 Nezveřejněna
Kompostárna Býšť - plocha do 150 t/rok 23.03.2016 29.03.2016 Nezveřejněna
Pořízení technologie využitelné ke zkvalitnění nakládání s odpady - Obec Býšť 21.09.2015 30.11.2015 Nezveřejněna
Kanalizace a ČOV Býšť 08.07.2014 30.11.2015 Nezveřejněna
TDI a koordinátor BOZP pro akci Kanalizace a ČOV BýšŤ 10.04.2014 30.11.2015 Nezveřejněna
Pořízení technologie ke zkvalitnění nakládání s odpady - Obec Býšť 18.09.2015 21.09.2015 Nezveřejněna
MŠ Býšť - obnova vnějších omítek 11.06.2014 15.04.2015 Nezveřejněna
Hrachoviště - Chodník podél silnice III/29823 07.07.2014 15.04.2015 Nezveřejněna
Dešťová kanalizace - Býšť 1 14.03.2014 15.04.2015 Nezveřejněna
Dodávka a montáž elektrofyzikálního systému k odvlhčení zdiva objektu DPS Hrachoviště 14.03.2014 15.04.2015 Nezveřejněna
Rekonstrukce sociálního zařízení v Kulturním domě Býšť 28.03.2014 15.04.2015 Nezveřejněna
Rekonstrukce DPS Hrachoviště - zpracování projektové dokumentace 03.09.2013 15.04.2015 Nezveřejněna