Výpis systémových zpráv

MĚSTO HRONOV

Název smlouvy Datum uzavření smlouvy Datum vložení Stav v ISRS
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2019 09.08.2018 23.08.2018 Nezveřejněna
AQUA MINERALIS GLACENSIS - Revitalizace parku A. Jiráska - Hronov 12.10.2017 25.10.2017 Nezveřejněna
Rekonstrukce strojovny chlazení zimního stadionu v Hronově 17.07.2017 30.07.2017 Nezveřejněna
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2018 CHYBÍ 28.07.2017 Nezveřejněna
NAKLÁDÁNÍ S TŘÍDĚNÝM ODPADEM MĚSTA HRONOV 15.11.2016 01.03.2017 Nezveřejněna
Zateplení DPS a BD, č. p. 36 a 160, Hostovského, Hronov 28.02.2017 01.03.2017 Nezveřejněna
Oprava komunikace ve Zbečníku, p.p.č. 1245/2 a 1313/1 09.08.2016 16.01.2017 Nezveřejněna
Obnova krytu komunikace p.č. 876/1, k.ú. Rokytník od č.p. 86 k č.p. 124 13.09.2016 16.01.2017 Nezveřejněna
Oprava chodníku a schodiště za zimním stadionem - Hronov CHYBÍ 16.09.2016 Nezveřejněna
Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných objektech v majetku města Hronov 20.11.2012 20.05.2016 Nezveřejněna
Oprava výtahu TOV 320 11.12.2012 20.05.2016 Nezveřejněna
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu pro odběr nad 630MWh a do 630 MWh 28.12.2012 20.05.2016 Nezveřejněna
Instalace tepelných čerpadel v objektu MŠ Havlíčkova č.p. 520, Hronov 11.04.2013 20.05.2016 Nezveřejněna
Výměna oken v bytovém domě Divadelní č.p. 512, Hronov 19.03.2013 20.05.2016 Nezveřejněna
Instalace OZE a zateplení objektu ZŠ Velký Dřevíč 08.04.2013 20.05.2016 Nezveřejněna
Stavební úpravy soc zařízení pro chlapce a dívky v ZŠ Hronov, č.p. 162 16.05.2013 20.05.2016 Nezveřejněna
Instalace OZE a zateplení objektu ZŠ Velký Dřevíč 01.08.2013 20.05.2016 Nezveřejněna
Evakuační výtah v DO Justynka 20.12.2013 20.05.2016 Nezveřejněna
Oprava lesních cest v majetku města Hronova 03.02.2014 20.05.2016 Nezveřejněna
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu pro odběr nad 630 MWh a do 630 MWh 09.01.2014 20.05.2016 Nezveřejněna
Zbečník - Hronov - chodníky 10.04.2014 20.05.2016 Nezveřejněna
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu pro odběr nad 630 MWh a do 630 MWh 29.05.2014 20.05.2016 Nezveřejněna
Projektová dokumentace Městský úřad Hronov 19.01.2016 20.05.2016 Nezveřejněna
Výměna střešní krytiny na rodném domlu Aloise Jiráska, Hronov 25.02.2015 20.05.2016 Nezveřejněna
Konsolidace IT na Městském úřadě v Hronově 05.11.2014 20.05.2016 Nezveřejněna
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu pro odběr nad 630 MWh a do 630 MWh 18.03.2015 20.05.2016 Nezveřejněna
Stavební úpravy sociálního zařízení v ZŠ a MŠ Hronov - Zbečník č.p. 210 28.04.2015 20.05.2016 Nezveřejněna
Veřejné osvětlení na místních komunikacích 01.10.2015 20.05.2016 Nezveřejněna
Stavební úpravy kuchyně ZŠ a MŠ Hronov, Čapkova 193 11.04.2016 11.04.2016 Nezveřejněna
Zateplení objektu DO Justýnka, Hronov 16.09.2015 07.01.2016 Nezveřejněna