Výpis systémových zpráv

MĚSTO HRONOV

Název smlouvy Datum uzavření smlouvy Datum vložení Stav v ISRS
Víceúčelové školní hřiště v Hronově, I.“ CHYBÍ 23.09.2020 Nezveřejněna
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2021 CHYBÍ 17.07.2020 Nezveřejněna
Rekonstrukce místních komunikací Malá Čermná a Rokytník - Zada 10.02.2020 25.06.2020 Nezveřejněna
Rekonstrukce a oprava kolumbária 20.05.2020 19.06.2020 Nezveřejněna
Stavební úpravy 5-ti bytů ul. Hostovského 36, Hronov 14.08.2019 19.06.2020 Nezveřejněna
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace "Rekonstrukce-stavební úpravy Jiráskova divadla Hronov" 29.04.2020 30.04.2020 Nezveřejněna
Dodávka komunálního nosiče nářadí s pracovními adaptéry pro celoroční údržbu 17.12.2019 22.04.2020 Nezveřejněna
Rekonstrukce a modernizace chodníku v ul. Smetanova v Hronově 27.02.2020 03.04.2020 Nezveřejněna
Úprava veřejného osvětlení ul. Karolíny Světlé, 17. listopadu a Libušina Hronov jné soutěže je společnost ELEKTRO-COMP spol. s r.o., Maloskalická 68, 55203 Česká Skalice, IČO: 15032060 Nabídková cena činí 1 212 709,58 Kč bez DPH (1 467 378,59 Kč s DPH) 12.03.2020 24.03.2020 Nezveřejněna
Stavební úpravy sociálního zařízení ZŠ a MŠ Hronov - Zbečník 3. NP 10.06.2019 07.01.2020 Nezveřejněna
Rekonstrukce odborných učeben v ZŠ a MŠ Hronov - stavební práce 10.06.2019 07.01.2020 Nezveřejněna
Rekonstrukce a modernizace víceúčelového stadionu, Hronov -projektová dokumentace 31.10.2019 07.01.2020 Nezveřejněna
Stavební úpravy budovy městského úřadu v Hronově - projektová dokumentace 31.10.2019 07.01.2020 Nezveřejněna
Stavební úpravy komunikace Červená ulice, Velký Dřevíč 21.09.2018 07.01.2020 Nezveřejněna
Projektová dokumentace "Rekonstrukce - stavební úpravy Jiráskova divadla Hronov" 21.05.2019 07.01.2020 Nezveřejněna
Rekonstrukce místních komunikací v ulici Mikoláše Alše p.p.č. 1651 v k.ú. Hronov 11.09.2019 18.12.2019 Nezveřejněna
Rekonstrukce místních komunikací Velký Dřevíč a Malá Čermná 27.07.2019 18.12.2019 Nezveřejněna
Oprava komunikace ulice Na Louce v obci Hronov 05.10.2018 23.10.2019 Nezveřejněna
Vodní prvek na náměstí Čs. armády, Hronov 28.05.2019 23.10.2019 Nezveřejněna
Stavební úpravy 5-ti bytů v ul. Hostovského 36, Hronov 14.08.2019 14.08.2019 Nezveřejněna
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2020 CHYBÍ 11.07.2019 Nezveřejněna
Smlouva o dílo "Vodní prvek na náměstí Čs. armády, Hronov" 28.05.2019 03.06.2019 Nezveřejněna
Smlouva o dílo na vypracování projektové dokumentace "Rekonstrukce - stavební úpravy Jiráskova divadla Hronov" 21.05.2019 24.05.2019 Nezveřejněna
Zvýšení odolnosti hasičské zbrojnice JSDH Hronov 04.04.2019 08.04.2019 Nezveřejněna
Stavební úpravy tělocvičny ZŠ a MŠ Hronov, nová tribuna 17.05.2018 21.03.2019 Nezveřejněna
Digitální technologie a řemeslná práce pod jednou střechou - stavební práce 17.01.2019 25.01.2019 Nezveřejněna
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2019 09.08.2018 23.08.2018 Nezveřejněna
AQUA MINERALIS GLACENSIS - Revitalizace parku A. Jiráska - Hronov 12.10.2017 25.10.2017 Nezveřejněna
Rekonstrukce strojovny chlazení zimního stadionu v Hronově 17.07.2017 30.07.2017 Nezveřejněna
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2018 CHYBÍ 28.07.2017 Nezveřejněna