Výpis systémových zpráv

Obec Malé Březno

Název smlouvy Datum uzavření smlouvy Datum vložení Stav v ISRS
Zpracování žádosti o dotaci, vč. příloh – 80. výzva Sociální bydlení II. IROP včetně administrace projektu 10.08.2018 15.08.2018 Nezveřejněna
Realizace dětského hřiště s dopadovou plochou a oplocením na části p.p.č. 54/1 v k.ú. Malé Březno 24.01.2018 15.08.2018 Nezveřejněna
OPRAVA BAZÉNU VE SPORTOVNÍM AREÁLU MALÉ BŘEZNO 10.08.2018 15.08.2018 Nezveřejněna
Dodávka cisternové automobilové stříkačky pro Obec Malé Březno 07.05.2013 28.06.2018 Nezveřejněna
Nákup stroje na zpracování biologického odpadu (Štěpkovač) 13.06.2018 28.06.2018 Nezveřejněna
Oprava komunikací a související infrastruktury v obci Malé Březno – lokalita U okálů – zpracování PD 18.05.2018 25.05.2018 Nezveřejněna
Demolice objektu č.p. 52 na p.p.č. 57 a 55/3, k.ú. Malé Březno 21.05.2018 25.05.2018 Nezveřejněna
Rekonstrukce předsálí a sálu KD Malé Březno 06.04.2018 11.04.2018 Nezveřejněna
„Zateplení objektu č.p.1 objekt obecního úřadu Malé Březno“ 01.12.2014 07.02.2018 Nezveřejněna
Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, Hospodářský objekt při č.p.3 ve Vysokém Březně 07.01.2014 07.02.2018 Nezveřejněna
Udržovací práce stavby hasičské zbrojnice v obci Malé Březno 25.09.2014 07.02.2018 Nezveřejněna
Oprava hřbitovní zdi a hřbitova v Malém Březně a výstavba kolumbária 25.08.2017 07.09.2017 Nezveřejněna
Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu Malé Březno 22.12.2016 07.09.2017 Nezveřejněna
Komunitní a volnočasové centrum – zpracování PD 22.12.2016 02.01.2017 Nezveřejněna
Inženýrské sítě a komunikace pro budoucí výstavbu 13 rodinných domů v obci Malé Březno 31.10.2016 04.11.2016 Nezveřejněna
Bourací práce objektu čp.6 a čp.12+hospodářská část v obci Malé Březno 30.05.2016 14.10.2016 Nezveřejněna
Sanace kaple Vysoké Březno 18.07.2016 24.08.2016 Nezveřejněna
„Bourací práce objektu čp.6 a čp.12+hospodářská část v obci Malé Březno“ 04.04.2016 07.06.2016 Nezveřejněna
„Veřejné osvětlení“ 09.10.2015 07.06.2016 Nezveřejněna
Restaurování kulturní památky – sochy pod názvem „ Pískovcový sokl krucifixu s reliéfem Panny Marie Zahražanské" 06.08.2015 07.06.2016 Nezveřejněna